Räntebevis - upp till 6,5% i ränta

Ett annat sätt att förränta pengar. Hur vill du ha din ränta? Vi har ett räntesparande som passar de flesta. Högst ränta får du med räntebevis. En sparform som har lägre risk än aktier.

  • Handlas courtagefritt -  bara hos oss.

  • Omfattas av investerarskyddet.*

  • Kan ägas på  aktie-och fondkonto, ISK, kapitalförsäkring, IPS och i din tjänstepension.

Handlas på börsen

Räntebevisen är börsnoterade. Det innebär att det finns både köp- och säljkurser i bevisen precis som när du köper aktier.

Passar ISK och KF

Räntebevis passar bra både i en ISK eller kapitalförsäkring.

Investerarskydd

Räntebevis är värdepapper och
omfattas av investerarskydd. Inte av den statliga insättningsgarantin. 

* Placeringar på IPS, Kapitalförsäkringar samt andra försäkringslösningar omfattas inte av investerarskyddet. Läs mer om olika typer av säkerhet och skydd för dina pengar och investeringar.

Högre avkastning än sparkonto,
lägre risk än aktier.

Sparande i aktier och aktiefonder kan ge bra avkastning, men kan också vara riskfyllt. Sparkonto å andra sidan har lägre risk, men också lägre avkastning.

Räntebevis kan ses som ett mellanting och passar dig som vill investera minst 10 000 kronor, och ha lägre risk än aktie- marknaden, men möjligheter till högre ränta än på ett sparkonto.

Så fungerar räntebevis

De pengar som placeras i räntebevis kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.

Nordea ger ut räntebevis och sätter en ränta. Högre ränta innebär att de anser att risken är högre i bolaget som räntebeviset är kopplat till. För detta tar de ut en administrationsavgift på 0,6%


Räntebevisen köps och säljs på stockholmbörsen. Om risken i bolaget som räntebeviset är kopplat till sjunker, jämfört med när räntebeviset gavs ut, går kursen upp och räntebeviset blir dyrare än 10 000 kronor att köpa. Om risken i bolaget som räntebeviset är kopplat till ökar blir räntebeviset billigare att köpa.


Sparare köper räntebevis. Beroende av kursen betalar spararen mer eller mindre än 10 000 kronor. På det sättet liknar räntebevisets kurs den som finns när man handlar aktier.

Sparare kan köpa och sälja räntebevis under löptiden. Ränta betalas ut varje kvartal och beräknas på räntebevisets värde av 10 000 kronor oavsett hur mycket spararen köpte för. Om marknadsräntan (3 mån Stibor) går upp, kommer räntebevisets ränta att gå upp för de räntebevis med rörlig ränta. På så sätt liknar räntebevisets ränta den som finns på ett sparkonto med rörlig ränta. För fasträntebevisen är räntan densamma under hela löptiden.


När löptiden går ut återbetalar Nordea räntebeviset.* Spararen får räntebevisets värde på 10 000 kronor oavsett hur mycket det köptes för.

*Risken spararen tar är att bolaget som räntebeviset är kopplat till (eller Nordea som ger ut räntebeviset) hamnar i ekonomiska svårigheter som leder till en sk. kredithändelse. I så fall kan spararen förlora hela eller delar av det investerade beloppet.
  • Möjlighet att få hög ränta med ett lågt investeringskrav - 10 000 kronor.
  • Räntebevis handlas utan courtage - endast hos oss.
  • Betalar ut ränta varje kvartal. 
  • Fasträntebevis har oförändrad ränta under hela löptiden medan räntan för de räntebevis med rörlig ränta beror på marknadsräntan.
  • Räntebevis är börshandlade vilket gör att de kan handlas under löptiden i ett Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring.
  • Den högre räntan du får motsvaras av en något högre risk än tex på ett sparkonto.

Kreditrisken du tar är att bolaget som räntebeviset är kopplat till hamnar i ekonomiska svårigheter som leder till en sk kredithändelse. Om det händer kan du förlora hela eller delar av det investerade beloppet. Du tar en likviditetsrisk om Nordea - som ger ut räntebeviset - slutar att sätta köp- och säljkurser. Likviditetsrisken innebär att räntebeviset inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde.

Bli kund och kom igång på bara några minuter

Du betalar inga fasta avgifter för ett konto. Däremot får du en massa service och support. Välkommen!