Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB SELECTA2 N 99,335 99,985 99,990 10 000 5,750 5,26 2020-10-20 0,00
RB SELECTA N 97,300 97,590 97,500 10 000 4,017 4,87 2020-01-20 0,00
FRB HERTZ N 103,005 103,250 103,500 10 000 5,600 4,36 2021-07-20 0,00
FRB SELECTA N 97,080 99,620 97,080 10 000 4,700 4,33 2020-04-20 0,00
FRB INDEX USAHY N 105,135 106,500 105,005 9 800 6,500 4,31 2021-01-20 60
RB STENA N 100,015 100,045 100,040 10 000 4,967 4,25 2017-04-20 50
FRB INDEX USAHY2 N 102,250 105,250 107,000 9 900 5,950 4,24 2021-07-20 0,00
FRB AVON N 100,000 100,990 100,000 10 000 4,900 4,09 2020-04-20 40
FRB SELECTA3 N 95,755 100,000 95,750 10 000 4,500 4,01 2021-01-20 0,00
FRB INDEX EUHY2 N 103,130 104,990 102,750 9 734 5,300 3,50 2021-01-20 60
FRB INDEX EUHY3 N 100,750 105,000 100,250 10 000 5,100 3,45 2021-07-20 0,00
FRB BOMBARDIER N 100,000 101,490 99,880 10 000 4,350 3,37 2020-04-20 40
RB BOMBARDIER2 N 95,255 96,490 96,000 10 000 1,867 3,23 2019-10-20 40
RB BOMBARDIER N 96,630 96,990 96,630 10 000 1,767 3,22 2019-04-20 40
FRB INDEX EUHY N 99,750 100,050 99,380 9 466 3,700 3,19 2020-07-20 60
RB STORA ENSO N 100,005 100,015 100,000 10 000 3,117 2,87 2017-04-20 60
RB AVON N 94,640 96,745 94,000 10 000 1,517 2,78 2019-10-20 40
FRB AVIS2 N 98,250 100,250 99,980 10 000 2,800 2,24 2021-01-20 0,00
FRB US STEEL N 103,130 104,995 103,000 10 000 4,350 2,23 2020-04-20 40
RB US STEEL N 101,250 101,745 101,000 10 000 2,817 2,13 2019-10-20 40
RB STENA2 N 100,265 101,240 101,280 10 000 3,117 1,94 2018-04-20 50
FRB AVIS N 99,870 101,870 100,370 10 000 2,900 1,89 2020-10-20 40
FRB LADBROKES N 99,370 101,370 99,000 10 000 2,650 1,78 2020-10-20 30
RB NOKIA N 100,000 100,070 100,000 10 000 2,867 1,75 2017-04-20 50
FRB LINDORFF N 106,000 107,495 106,130 10 000 4,600 1,67 2020-04-20 0,00
FRB FIAT N 100,130 102,130 98,000 10 000 2,700 1,65 2021-01-20 0,00
FRB LINDORFF2 N 103,385 106,000 104,380 10 000 3,550 1,49 2021-01-20 0,00
FRB CENTURYLINK N 103,755 105,750 103,750 10 000 3,450 1,45 2021-01-20 0,00
FRB MACYS N 100,500 102,500 99,750 10 000 2,500 1,43 2021-07-20 0,00
FRB DELL N 103,500 105,495 103,250 10 000 3,250 1,32 2021-01-20 0,00
FRB JAGUAR N 100,380 102,380 100,260 10 000 2,300 1,19 2021-01-20 0,00
RB NOKIA2 N 102,100 103,000 102,010 10 000 4,017 1,19 2018-04-20 50
FRB ARCMITTAL N 101,880 104,370 101,750 10 000 2,850 1,13 2020-10-20 30
RB LINDORFF N 105,135 107,680 105,130 10 000 3,617 1,10 2020-04-20 0,00
FRB NABORS N 104,750 108,250 104,750 10 000 4,000 1,02 2020-07-20 40
RB UPM N 100,005 100,645 100,645 10 000 3,067 0,99 2017-07-20 50
RB ERICSSON N 100,000 100,050 100,000 10 000 1,767 0,97 2017-04-20 60
RB VOLVO N 100,000 100,060 100,000 10 000 1,867 0,91 2017-04-20 60
RB LADBROKES N 101,350 102,600 101,000 10 000 2,167 0,90 2019-04-20 20
RB INDEX EUHY4 N 100,380 104,000 100,620 9 466 2,317 0,89 2020-01-20 60
RB THYSSKRUPP N 101,580 102,000 101,830 10 000 1,967 0,86 2019-01-20 0,00
RB LADBROKES2 N 101,150 102,580 100,590 10 000 1,767 0,75 2019-10-20 20
RB ALCOA N 100,830 101,000 100,830 10 000 1,667 0,72 2018-04-20 40
RB UPC N 102,130 103,685 101,880 10 000 2,317 0,52 2019-04-20 0,00
FRB ALCOA N 100,500 103,400 100,250 10 000 2,000 0,48 2020-07-20 40
FRB LEVIS N 101,630 105,130 101,500 10 000 2,400 0,47 2020-10-20 0,00
FRB FORD N 101,000 103,000 99,500 10 000 1,700 0,42 2021-01-20 0,00
RB UPC2 N 101,130 103,330 101,000 10 000 1,717 0,41 2019-10-20 0,00
RB REXEL N 101,130 103,330 101,130 10 000 1,617 0,31 2019-10-20 40
RB INDEX EUHY3 N 101,830 104,120 101,700 9 500 2,067 0,28 2019-07-20 60
RB STORA ENSO2 N 100,130 102,000 100,000 10 000 2,167 0,28 2018-04-20 60
RB AIR FRANCE N 101,880 104,245 101,880 10 000 2,617 0,27 2019-01-20 50
RB TEL ITALIA N 101,380 104,080 101,250 10 000 2,517 0,26 2019-01-20 0,00
RB ARCMITTAL2 N 102,080 103,945 102,080 10 000 2,367 0,19 2019-01-20 50
RB VW N 100,000 100,460 100,000 10 000 1,667 0,19 2017-07-20 50
RB PEUGEOT N 101,750 104,200 101,380 10 000 2,117 0,07 2019-04-20 40
RB IBERDROLA N 99,400 101,500 99,400 10 000 1,867 0,02 2018-01-20 0,00
RB COOPER N 101,500 103,950 101,500 10 000 1,517 -0,03 2019-10-20 20
RB INDEX EUHY2 N 102,130 104,995 102,130 9 600 2,717 -0,04 2019-01-20 60
RB MARKSSPENC N 99,450 101,450 99,450 10 000 1,167 -0,20 2018-04-20 40
FRB STATOIL N 102,500 104,750 102,750 10 000 1,500 -0,23 2021-01-20 0,00
RB ALSTOM N 101,380 103,580 101,250 10 000 1,167 -0,39 2019-07-20 0,00
RB INDEX EUHY N 101,380 104,870 101,380 9 400 3,317 -0,40 2018-07-20 60
RB CARLSBERG N 100,000 100,195 100,000 10 000 1,617 -1,48 2017-04-20 50
RB ARCMITTAL N 101,630 103,620 101,630 10 000 4,567 -1,85 2017-10-20 50
RB TELEFONICA N 101,130 103,120 100,800 10 000 3,567 -1,97 2017-10-20 50
RB STORA ENSO3 N 101,000 109,980 101,500 10 000 1,517 -3,33 2019-04-20 60
RB METSO N 100,050 101,745 100,050 10 000 1,567 -4,03 2017-07-20 50
FRB INDEX EUIG N 100,380 - 100,250 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 102,130 - 101,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
RB UPM2 N 101,330 - 101,330 10 000 1,567 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.