Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB HERTZ N 97,010 98,000 98,000 10 000 5,600 5,64 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USAHY N 105,885 107,200 105,880 9 800 6,500 3,99 2021-01-20 60
FRB INDEX USAHY2 N 106,005 106,500 107,380 9 900 5,950 3,87 2021-07-20 0,00
RB SELECTA N 102,580 102,915 102,580 10 000 3,997 2,87 2020-01-20 0,00
FRB US STEEL N 102,505 102,890 102,130 10 000 4,350 2,84 2020-04-20 40
FRB BOMBARDIER N 102,885 103,000 102,750 10 000 4,350 2,80 2020-04-20 40
FRB SELECTA2 N 106,580 108,195 106,450 10 000 5,750 2,77 2020-10-20 0,00
FRB SELECTA3 N 102,160 104,570 102,000 10 000 4,500 2,74 2021-01-20 0,00
FRB NABORS N 102,250 102,800 101,750 10 000 4,000 2,61 2020-07-20 40
FRB SELECTA N 103,345 104,690 103,335 10 000 4,700 2,53 2020-04-20 0,00
FRB INDEX EUHY2 N 106,505 108,500 106,000 9 734 5,300 2,41 2021-01-20 60
RB US STEEL N 100,635 100,960 100,975 10 000 2,797 2,41 2019-10-20 40
FRB AVIS2 N 99,505 99,990 99,380 10 000 2,800 2,34 2021-01-20 0,00
RB BOMBARDIER2 N 98,135 98,990 98,130 10 000 1,847 2,34 2019-10-20 40
FRB INDEX EUHY N 102,755 103,000 102,750 9 466 3,700 2,24 2020-07-20 60
RB ARCMITTAL N 100,395 100,590 100,520 10 000 4,547 2,22 2017-10-20 50
RB BOMBARDIER N 98,810 99,700 99,800 10 000 1,747 1,96 2019-04-20 40
RB STENA2 N 100,450 100,885 100,460 10 000 3,097 1,96 2018-04-20 50
FRB DELL N 103,250 103,600 102,630 10 000 3,250 1,76 2021-01-20 0,00
FRB LADBROKES N 99,755 101,750 99,750 10 000 2,650 1,65 2020-10-20 30
FRB CENTURYLINK N 102,890 104,880 105,380 10 000 3,450 1,60 2021-01-20 0,00
FRB AVIS N 100,755 102,750 97,500 10 000 2,900 1,59 2020-10-20 40
RB AVON N 100,000 100,010 100,000 10 000 1,497 1,54 2019-10-20 40
FRB MACYS N 100,500 102,500 102,630 10 000 2,500 1,42 2021-07-20 0,00
RB TELEFONICA N 100,145 100,560 100,950 10 000 3,547 1,34 2017-10-20 50
FRB FIAT N 101,250 103,250 101,380 10 000 2,700 1,31 2021-01-20 0,00
FRB LINDORFF N 107,380 108,000 107,380 10 000 4,600 1,23 2020-04-20 0,00
RB LADBROKES N 100,530 102,000 100,030 10 000 2,147 1,05 2019-04-20 20
RB INDEX EUHY4 N 101,750 103,250 101,500 9 466 2,297 1,04 2020-01-20 60
FRB AVON N 106,505 109,870 106,500 10 000 4,900 0,85 2020-04-20 40
RB UPC N 101,880 102,690 102,000 10 000 2,297 0,80 2019-04-20 0,00
RB LADBROKES2 N 100,580 102,580 100,200 10 000 1,747 0,64 2019-10-20 20
RB INDEX EUHY N 100,385 102,735 100,380 9 400 3,297 0,60 2018-07-20 60
FRB ARCMITTAL N 103,380 105,870 102,380 10 000 2,850 0,58 2020-10-20 30
FRB JAGUAR N 102,630 104,630 101,510 10 000 2,300 0,52 2021-01-20 0,00
FRB LEVIS N 102,250 105,000 102,500 10 000 2,400 0,40 2020-10-20 0,00
RB AIR FRANCE N 101,000 103,500 101,250 10 000 2,597 0,31 2019-01-20 50
FRB ALCOA N 100,630 103,740 101,000 10 000 2,000 0,29 2020-07-20 40
RB STORA ENSO2 N 99,770 101,470 100,195 10 000 2,147 0,22 2018-04-20 60
FRB FORD N 101,750 103,750 103,620 10 000 1,700 0,17 2021-01-20 0,00
RB UPC2 N 101,380 103,580 101,250 10 000 1,697 0,15 2019-10-20 0,00
RB ARCMITTAL2 N 101,830 103,500 101,700 10 000 2,347 0,06 2019-01-20 50
RB REXEL N 101,380 103,580 101,380 10 000 1,597 0,05 2019-10-20 40
RB COOPER N 101,250 103,700 101,130 10 000 1,497 -0,10 2019-10-20 20
RB INDEX EUHY3 N 102,080 104,370 101,830 9 500 2,047 -0,10 2019-07-20 60
RB PEUGEOT N 101,630 104,080 101,630 10 000 2,097 -0,19 2019-04-20 40
RB THYSSKRUPP N 101,330 103,325 101,330 10 000 1,947 -0,22 2019-01-20 0,00
RB STORA ENSO3 N 101,130 103,195 101,130 10 000 1,497 -0,29 2019-04-20 60
FRB STATOIL N 102,500 104,750 103,130 10 000 1,500 -0,32 2021-01-20 0,00
RB TEL ITALIA N 101,630 104,330 101,630 10 000 2,497 -0,34 2019-01-20 0,00
RB IBERDROLA N 99,775 101,130 99,400 10 000 1,847 -0,36 2018-01-20 0,00
RB MARKSSPENC N 99,990 101,200 99,330 10 000 1,147 -0,41 2018-04-20 40
RB INDEX EUHY2 N 101,750 104,750 101,880 9 600 2,697 -0,42 2019-01-20 60
RB ALSTOM N 101,500 103,700 101,380 10 000 1,147 -0,66 2019-07-20 0,00
RB ALCOA N 100,200 102,200 100,330 10 000 1,647 -1,25 2018-04-20 40
RB NOKIA2 N 100,850 104,120 101,000 10 000 3,997 -1,47 2018-04-20 50
FRB INDEX EUHY3 N 104,890 - 105,000 10 000 5,100 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUIG N 101,250 - 101,130 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 102,500 - 101,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
FRB LINDORFF2 N 106,135 - 106,130 10 000 3,550 - 2021-01-20 0,00
RB LINDORFF N 106,500 - 106,630 10 000 3,597 - 2020-04-20 0,00
RB UPM2 N 100,950 - 101,330 10 000 1,547 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.