Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB ALCOA N - - 101,000 10 000 2,000 - 2020-07-20 40
FRB ARCMITTAL N - - 102,380 10 000 2,850 - 2020-10-20 30
FRB AVIS N - - 100,620 10 000 2,900 - 2020-10-20 40
FRB AVIS2 N - - 100,130 10 000 2,800 - 2021-01-20 0,00
FRB AVON N - - 101,005 10 000 4,900 - 2020-04-20 40
FRB BOMBARDIER N - - 104,590 10 000 4,350 - 2020-04-20 40
FRB CENTURYLINK N - - 105,380 10 000 3,450 - 2021-01-20 0,00
FRB DELL N - - 103,250 10 000 3,250 - 2021-01-20 0,00
FRB FIAT N - - 101,380 10 000 2,700 - 2021-01-20 0,00
FRB FORD N - - 103,620 10 000 1,700 - 2021-01-20 0,00
FRB HERTZ N - - 96,900 10 000 5,600 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUHY N - - 102,380 9 466 3,700 - 2020-07-20 60
FRB INDEX EUHY2 N - - 107,500 9 734 5,300 - 2021-01-20 60
FRB INDEX EUHY3 N - - 104,380 10 000 5,100 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUIG N - - 101,130 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USAHY N - - 105,000 9 800 6,500 - 2021-01-20 60
FRB INDEX USAHY2 N - - 106,500 9 900 5,950 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N - - 101,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
FRB JAGUAR N - - 101,510 10 000 2,300 - 2021-01-20 0,00
FRB LADBROKES N - - 99,750 10 000 2,650 - 2020-10-20 30
FRB LEVIS N - - 102,380 10 000 2,400 - 2020-10-20 0,00
FRB LINDORFF N - - 107,250 10 000 4,600 - 2020-04-20 0,00
FRB LINDORFF2 N - - 106,250 10 000 3,550 - 2021-01-20 0,00
FRB MACYS N - - 102,630 10 000 2,500 - 2021-07-20 0,00
FRB NABORS N - - 102,300 10 000 4,000 - 2020-07-20 40
FRB SELECTA N - - 103,550 10 000 4,700 - 2020-04-20 0,00
FRB SELECTA2 N - - 106,700 10 000 5,750 - 2020-10-20 0,00
FRB SELECTA3 N - - 102,630 10 000 4,500 - 2021-01-20 0,00
FRB STATOIL N - - 103,130 10 000 1,500 - 2021-01-20 0,00
FRB US STEEL N - - 103,500 10 000 4,350 - 2020-04-20 40
RB AIR FRANCE N - - 101,250 10 000 2,597 - 2019-01-20 50
RB ALCOA N - - 100,330 10 000 1,647 - 2018-04-20 40
RB ALSTOM N - - 101,380 10 000 1,147 - 2019-07-20 0,00
RB ARCMITTAL N - - 100,010 10 000 4,547 - 2017-10-20 50
RB ARCMITTAL2 N - - 101,700 10 000 2,347 - 2019-01-20 50
RB AVON N - - 98,000 10 000 1,497 - 2019-10-20 40
RB BOMBARDIER N - - 99,000 10 000 1,747 - 2019-04-20 40
RB BOMBARDIER2 N - - 99,250 10 000 1,847 - 2019-10-20 40
RB COOPER N - - 101,130 10 000 1,497 - 2019-10-20 20
RB IBERDROLA N - - 99,400 10 000 1,847 - 2018-01-20 0,00
RB INDEX EUHY N - - 100,500 9 400 3,297 - 2018-07-20 60
RB INDEX EUHY2 N - - 101,880 9 600 2,697 - 2019-01-20 60
RB INDEX EUHY3 N - - 101,950 9 500 2,047 - 2019-07-20 60
RB INDEX EUHY4 N - - 101,630 9 466 2,297 - 2020-01-20 60
RB LADBROKES N - - 100,280 10 000 2,147 - 2019-04-20 20
RB LADBROKES2 N - - 100,580 10 000 1,747 - 2019-10-20 20
RB LINDORFF N - - 106,630 10 000 3,597 - 2020-04-20 0,00
RB MARKSSPENC N - - 99,330 10 000 1,147 - 2018-04-20 40
RB NOKIA2 N - - 100,805 10 000 3,997 - 2018-04-20 50
RB PEUGEOT N - - 101,630 10 000 2,097 - 2019-04-20 40
RB REXEL N - - 101,380 10 000 1,597 - 2019-10-20 40
RB SELECTA N - - 102,580 10 000 3,997 - 2020-01-20 0,00
RB STENA2 N - - 100,890 10 000 3,097 - 2018-04-20 50
RB STORA ENSO2 N - - 100,205 10 000 2,147 - 2018-04-20 60
RB STORA ENSO3 N - - 101,130 10 000 1,497 - 2019-04-20 60
RB TEL ITALIA N - - 101,380 10 000 2,497 - 2019-01-20 0,00
RB TELEFONICA N - - 100,840 10 000 3,547 - 2017-10-20 50
RB THYSSKRUPP N - - 101,330 10 000 1,947 - 2019-01-20 0,00
RB UPC N - - 102,000 10 000 2,297 - 2019-04-20 0,00
RB UPC2 N - - 101,250 10 000 1,697 - 2019-10-20 0,00
RB UPM2 N - - 101,330 10 000 1,547 - 2019-01-20 50
RB US STEEL N - - 101,000 10 000 2,797 - 2019-10-20 40

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.