Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB HERTZ N 100,500 100,900 100,900 10 000 5,600 4,94 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USAHY N 105,510 106,625 106,480 9 800 6,500 4,09 2021-01-20 60
FRB INDEX USAHY2 N 105,630 107,880 105,630 9 900 5,950 3,47 2021-07-20 0,00
FRB SELECTA3 N 103,750 104,000 103,630 10 000 4,500 2,88 2021-01-20 0,00
FRB AVON N 102,750 104,185 102,500 10 000 4,900 2,85 2020-04-20 40
FRB SELECTA2 N 107,870 108,100 107,870 10 000 5,750 2,69 2020-10-20 0,00
FRB BOMBARDIER N 103,880 103,900 103,250 10 000 4,350 2,41 2020-04-20 40
RB SELECTA N 103,870 104,000 103,870 10 000 4,086 2,36 2020-01-20 0,00
RB NOKIA2 N 100,880 101,000 100,880 10 000 4,086 2,32 2018-04-20 50
FRB INDEX EUHY2 N 106,880 108,880 106,880 9 734 5,300 2,21 2021-01-20 60
FRB SELECTA N 104,370 106,000 104,500 10 000 4,700 1,95 2020-04-20 0,00
FRB INDEX EUHY N 103,370 103,900 103,250 9 466 3,700 1,90 2020-07-20 60
FRB US STEEL N 104,620 105,295 104,130 10 000 4,350 1,87 2020-04-20 40
FRB NABORS N 104,130 105,120 102,300 10 000 4,000 1,76 2020-07-20 40
FRB CENTURYLINK N 103,630 104,500 104,250 10 000 3,450 1,68 2021-01-20 0,00
RB BOMBARDIER2 N 100,120 100,590 100,120 10 000 1,936 1,64 2019-10-20 40
RB BOMBARDIER N 100,000 100,390 100,000 10 000 1,836 1,58 2019-04-20 40
RB US STEEL N 101,755 102,945 102,000 10 000 2,886 1,46 2019-10-20 40
RB AVON N 98,630 100,400 98,500 10 000 1,586 1,39 2019-10-20 40
FRB LADBROKES N 100,750 102,750 100,000 10 000 2,650 1,33 2020-10-20 30
FRB DELL N 105,000 105,200 104,250 10 000 3,250 1,27 2021-01-20 0,00
FRB INDEX EUHY3 N 105,750 114,000 105,700 10 000 5,100 1,01 2021-07-20 0,00
FRB LINDORFF2 N 106,370 107,100 106,380 10 000 3,550 0,99 2021-01-20 0,00
RB STENA2 N 100,760 101,240 101,000 10 000 3,186 0,99 2018-04-20 50
FRB MACYS N 102,250 104,250 102,630 10 000 2,500 0,97 2021-07-20 0,00
FRB LINDORFF N 107,500 108,300 107,250 10 000 4,600 0,95 2020-04-20 0,00
RB AIR FRANCE N 101,500 102,390 101,250 10 000 2,686 0,87 2019-01-20 50
FRB AVIS2 N 103,130 105,130 102,500 10 000 2,800 0,84 2021-01-20 0,00
RB ARCMITTAL N 100,000 100,260 100,000 10 000 4,636 0,83 2017-10-20 50
FRB AVIS N 103,500 105,500 100,620 10 000 2,900 0,69 2020-10-20 40
RB STORA ENSO2 N 100,250 100,880 100,000 10 000 2,236 0,68 2018-04-20 60
RB INDEX EUHY4 N 102,250 104,000 101,500 9 466 2,386 0,66 2020-01-20 60
RB LADBROKES2 N 101,370 102,690 101,370 10 000 1,836 0,53 2019-10-20 20
FRB FIAT N 104,000 106,000 105,380 10 000 2,700 0,47 2021-01-20 0,00
FRB JAGUAR N 102,750 104,750 104,510 10 000 2,300 0,45 2021-01-20 0,00
FRB ARCMITTAL N 104,500 106,500 102,380 10 000 2,850 0,31 2020-10-20 30
FRB ALCOA N 101,500 104,000 100,750 10 000 2,000 0,16 2020-07-20 40
RB LADBROKES N 101,250 103,250 102,830 10 000 2,236 0,16 2019-04-20 20
FRB LEVIS N 103,370 105,630 102,380 10 000 2,400 0,15 2020-10-20 0,00
FRB FORD N 102,500 104,500 103,620 10 000 1,700 -0,07 2021-01-20 0,00
RB UPC N 102,250 103,970 101,630 10 000 2,386 -0,15 2019-04-20 0,00
RB UPC2 N 102,000 104,000 102,000 10 000 1,786 -0,15 2019-10-20 0,00
RB REXEL N 101,870 103,870 101,250 10 000 1,686 -0,19 2019-10-20 40
RB INDEX EUHY3 N 102,250 104,245 101,950 9 500 2,136 -0,21 2019-07-20 60
RB ARCMITTAL2 N 102,000 103,500 101,700 10 000 2,436 -0,22 2019-01-20 50
RB INDEX EUHY N 101,130 102,995 100,500 9 400 3,386 -0,29 2018-07-20 60
RB COOPER N 102,000 104,000 101,130 10 000 1,586 -0,35 2019-10-20 20
FRB STATOIL N 102,870 104,870 103,130 10 000 1,500 -0,39 2021-01-20 0,00
RB STORA ENSO3 N 101,370 103,080 100,880 10 000 1,586 -0,39 2019-04-20 60
RB THYSSKRUPP N 101,500 103,320 103,330 10 000 2,036 -0,48 2019-01-20 0,00
RB PEUGEOT N 102,250 104,250 101,380 10 000 2,186 -0,53 2019-04-20 40
RB INDEX EUHY2 N 102,500 104,500 102,500 9 600 2,786 -0,63 2019-01-20 60
RB TEL ITALIA N 102,000 104,250 101,250 10 000 2,586 -0,64 2019-01-20 0,00
RB ALSTOM N 101,620 103,620 103,580 10 000 1,236 -0,76 2019-07-20 0,00
RB MARKSSPENC N 99,500 101,500 99,200 10 000 1,236 -1,41 2018-04-20 40
RB ALCOA N 100,370 102,000 100,330 10 000 1,736 -1,80 2018-04-20 40
RB IBERDROLA N 99,870 101,370 99,400 10 000 1,936 -2,34 2018-01-20 0,00
RB TELEFONICA N 100,000 100,495 100,250 10 000 3,636 -3,60 2017-10-20 50
FRB INDEX EUIG N 101,130 - 101,130 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 102,380 - 101,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
RB LINDORFF N 106,750 - 106,750 10 000 3,686 - 2020-04-20 0,00
RB UPM2 N 101,000 - 101,330 10 000 1,636 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.