Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB HERTZ N 99,150 99,690 99,680 10 000 5,600 5,08 2021-07-20 0,00
FRB AVON N 98,255 99,360 98,250 10 000 4,900 4,56 2020-04-20 40
RB AVON N 93,550 94,495 94,495 10 000 1,586 4,36 2019-10-20 40
FRB INDEX USAHY N 101,160 105,900 101,140 9 700 6,500 3,99 2021-01-20 60
FRB CENTURYLINK N 100,250 102,250 101,130 10 000 3,450 2,12 2021-01-20 0,00
FRB SELECTA3 N 105,255 106,520 105,250 10 000 4,500 1,79 2021-01-20 0,00
FRB BOMBARDIER N 103,500 104,650 103,630 10 000 4,350 1,76 2020-04-20 40
FRB SELECTA2 N 108,630 110,000 108,630 10 000 5,750 1,64 2020-10-20 0,00
FRB SELECTA N 105,130 105,990 105,250 10 000 4,700 1,54 2020-04-20 0,00
RB SELECTA N 104,500 104,990 104,750 10 000 4,086 1,52 2020-01-20 0,00
FRB NABORS N 103,005 105,000 106,000 10 000 4,000 1,47 2020-07-20 40
RB BOMBARDIER2 N 100,380 100,500 100,380 10 000 1,936 1,47 2019-10-20 40
FRB INDEX EUHY N 103,665 104,685 103,630 9 466 3,700 1,29 2020-07-20 60
RB BOMBARDIER N 100,500 100,600 100,500 10 000 1,836 1,20 2019-04-20 40
RB US STEEL N 102,885 103,080 103,000 10 000 2,886 1,03 2019-10-20 40
RB INDEX EUHY4 N 102,080 102,750 102,080 9 466 2,386 0,88 2020-01-20 60
FRB MACYS N 102,000 104,000 103,250 10 000 2,500 0,78 2021-07-20 0,00
FRB DELL N 105,750 106,310 105,505 10 000 3,250 0,61 2021-01-20 0,00
FRB INDEX EUHY3 N 107,255 114,000 110,000 10 000 5,100 0,60 2021-07-20 0,00
RB STENA2 N 100,630 100,840 100,630 10 000 3,186 0,59 2018-04-20 50
RB INDEX EUHY3 N 101,450 102,200 104,000 9 500 2,136 0,56 2019-07-20 60
RB LINDORFF N 106,880 107,500 106,880 10 000 3,686 0,30 2020-04-20 0,00
FRB AVIS N 103,880 105,880 104,130 10 000 2,900 0,23 2020-10-20 40
FRB US STEEL N 105,885 108,380 105,880 10 000 4,350 0,18 2020-04-20 40
FRB LINDORFF2 N 107,000 109,000 107,030 10 000 3,550 0,04 2021-01-20 0,00
FRB LINDORFF N 108,005 109,400 108,000 10 000 4,600 0,00 2020-04-20 0,00
FRB FIAT N 104,750 106,750 104,880 10 000 2,700 -0,08 2021-01-20 0,00
RB STORA ENSO2 N 100,250 100,745 100,795 10 000 2,236 -0,08 2018-04-20 60
FRB LADBROKES N 104,130 106,130 103,380 10 000 2,650 -0,11 2020-10-20 30
FRB JAGUAR N 103,630 105,630 104,510 10 000 2,300 -0,12 2021-01-20 0,00
FRB ALCOA N 102,130 104,130 102,130 10 000 2,000 -0,20 2020-07-20 40
FRB ARCMITTAL N 105,130 107,130 105,000 10 000 2,850 -0,26 2020-10-20 30
FRB LEVIS N 103,880 105,880 104,130 10 000 2,400 -0,27 2020-10-20 0,00
FRB FORD N 102,880 104,880 104,630 10 000 1,700 -0,48 2021-01-20 0,00
RB UPC2 N 101,880 103,880 104,130 10 000 1,786 -0,50 2019-10-20 0,00
RB LADBROKES N 101,630 103,500 101,750 10 000 2,236 -0,55 2019-04-20 20
RB REXEL N 101,880 103,880 103,880 10 000 1,686 -0,60 2019-10-20 40
RB COOPER N 101,750 103,750 104,000 10 000 1,586 -0,63 2019-10-20 20
RB UPC N 101,880 103,880 102,620 10 000 2,386 -0,68 2019-04-20 0,00
FRB STATOIL N 103,130 105,130 105,130 10 000 1,500 -0,76 2021-01-20 0,00
RB LADBROKES2 N 102,500 104,500 101,880 10 000 1,836 -0,79 2019-10-20 20
RB PEUGEOT N 101,750 103,750 101,880 10 000 2,186 -0,79 2019-04-20 40
RB AIR FRANCE N 101,635 103,630 104,125 10 000 2,686 -0,80 2019-01-20 50
RB THYSSKRUPP N 101,000 103,000 101,250 10 000 2,036 -0,88 2019-01-20 0,00
RB ARCMITTAL2 N 101,630 103,500 101,630 10 000 2,436 -0,93 2019-01-20 50
RB STORA ENSO3 N 101,130 103,130 101,130 10 000 1,586 -0,93 2019-04-20 60
RB UPM2 N 100,630 102,630 101,330 10 000 1,636 -0,94 2019-01-20 50
RB TEL ITALIA N 101,750 103,750 102,000 10 000 2,586 -1,01 2019-01-20 0,00
RB NOKIA2 N 100,880 101,745 101,000 10 000 4,086 -1,09 2018-04-20 50
RB ALSTOM N 101,500 103,500 101,750 10 000 1,236 -1,15 2019-07-20 0,00
RB INDEX EUHY N 100,800 103,000 101,630 9 400 3,386 -1,81 2018-07-20 60
RB MARKSSPENC N 99,250 101,250 99,250 10 000 1,236 -2,52 2018-04-20 40
RB ALCOA N 100,000 101,870 100,000 10 000 1,736 -3,79 2018-04-20 40
RB IBERDROLA N 100,000 101,500 100,000 10 000 1,936 -12,67 2018-01-20 0,00
FRB AVIS2 N 100,000 - 104,000 10 000 2,800 - 2021-01-20 0,00
FRB INDEX EUHY2 N 107,610 - 107,380 9 734 5,300 - 2021-01-20 60
FRB INDEX EUIG N 101,880 - 101,750 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USAHY2 N 104,970 - 104,255 9 800 5,950 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 103,250 - 103,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
RB INDEX EUHY2 N 101,820 - 102,880 9 600 2,786 - 2019-01-20 60

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.