Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB SELECTA N 86,800 88,360 89,050 10 000 4,700 7,53 2020-04-20 0,00
RB SELECTA N 86,335 88,610 87,080 10 000 4,031 7,53 2020-01-20 0,00
FRB SELECTA2 N 90,500 90,870 91,975 10 000 5,750 7,49 2020-10-20 0,00
FRB INDEX USAHY N 100,005 101,870 101,850 9 900 6,500 5,43 2021-01-20 60
FRB SELECTA3 N 88,500 94,000 94,500 10 000 4,500 5,33 2021-01-20 0,00
FRB BOMBARDIER N 94,890 96,800 96,790 10 000 4,350 4,68 2020-04-20 40
FRB AVON N 99,000 99,000 99,880 10 000 4,900 4,58 2020-04-20 40
FRB HERTZ N 101,310 103,380 103,500 10 000 5,600 4,25 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USAHY2 N 102,380 105,380 104,500 10 000 5,950 4,17 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUHY3 N 99,380 102,380 102,250 10 000 5,100 3,97 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUHY N 94,000 97,300 97,370 9 466 3,700 3,83 2020-07-20 60
RB BOMBARDIER2 N 91,130 94,660 91,000 10 000 1,881 3,59 2019-10-20 40
RB STENA N 100,060 100,470 100,035 10 000 4,981 3,56 2017-04-20 50
FRB INDEX EUHY2 N 100,880 105,000 100,130 9 734 5,300 3,47 2021-01-20 60
FRB US STEEL N 100,130 101,000 100,250 10 000 4,350 3,43 2020-04-20 40
RB US STEEL N 98,000 98,000 98,250 10 000 2,831 3,38 2019-10-20 40
RB BOMBARDIER N 93,380 95,940 93,130 10 000 1,781 3,34 2019-04-20 40
RB STENA2 N 98,890 99,785 99,500 10 000 3,131 3,14 2018-04-20 50
RB AVON N 93,500 94,990 93,500 10 000 1,531 3,12 2019-10-20 40
RB STORA ENSO N 99,715 100,000 99,710 10 000 3,131 2,98 2017-04-20 60
RB NOKIA N 99,600 99,975 99,980 10 000 2,881 2,80 2017-04-20 50
FRB FIAT N 96,500 98,500 96,250 10 000 2,700 2,44 2021-01-20 0,00
RB ERICSSON N 99,520 99,700 99,520 10 000 1,781 2,44 2017-04-20 60
FRB AVIS2 N 97,380 99,380 97,130 10 000 2,800 2,33 2021-01-20 0,00
RB VOLVO N 99,600 99,850 99,600 10 000 1,881 2,14 2017-04-20 60
FRB LINDORFF2 N 103,130 103,500 103,500 10 000 3,550 2,08 2021-01-20 0,00
FRB CENTURYLINK N 101,500 103,500 101,880 10 000 3,450 1,98 2021-01-20 0,00
FRB LADBROKES N 98,500 100,500 99,750 10 000 2,650 1,90 2020-10-20 30
RB INDEX EUHY4 N 98,750 101,000 98,250 9 466 2,331 1,86 2020-01-20 60
FRB JAGUAR N 97,760 99,760 97,630 10 000 2,300 1,74 2021-01-20 0,00
FRB AVIS N 100,120 102,120 100,130 10 000 2,900 1,73 2020-10-20 40
RB INDEX EUHY N 101,500 102,485 101,380 9 400 3,331 1,65 2018-07-20 60
FRB ARCMITTAL N 100,370 102,365 100,500 10 000 2,850 1,62 2020-10-20 30
FRB LINDORFF N 106,500 108,000 106,630 10 000 4,600 1,61 2020-04-20 0,00
FRB DELL N 102,380 104,380 102,380 10 000 3,250 1,57 2021-01-20 0,00
RB CARLSBERG N 99,025 99,970 99,000 10 000 1,631 1,56 2017-04-20 50
RB ARCMITTAL N 101,750 102,750 101,750 10 000 4,581 1,27 2017-10-20 50
RB LADBROKES2 N 99,080 101,080 99,200 10 000 1,781 1,25 2019-10-20 20
RB LADBROKES N 100,650 101,995 100,280 10 000 2,181 1,19 2019-04-20 20
FRB NABORS N 104,500 108,000 102,630 10 000 4,000 1,17 2020-07-20 40
RB PEUGEOT N 100,880 102,000 100,750 10 000 2,131 1,14 2019-04-20 40
RB TELEFONICA N 100,500 102,000 100,620 10 000 3,581 1,13 2017-10-20 50
RB AIR FRANCE N 102,630 102,895 102,750 10 000 2,631 1,12 2019-01-20 50
RB LINDORFF N 105,000 108,000 105,130 10 000 3,631 1,11 2020-04-20 0,00
FRB FORD N 99,250 100,200 99,130 10 000 1,700 1,03 2021-01-20 0,00
RB NOKIA2 N 102,380 104,000 102,380 10 000 4,031 0,96 2018-04-20 50
RB UPC N 101,500 102,945 101,380 10 000 2,331 0,94 2019-04-20 0,00
FRB ALCOA N 98,130 101,630 98,380 10 000 2,000 0,93 2020-07-20 40
RB ARCMITTAL2 N 102,080 102,750 102,080 10 000 2,381 0,93 2019-01-20 50
RB UPC2 N 100,130 102,330 100,250 10 000 1,731 0,77 2019-10-20 0,00
FRB THYSSENK N 102,000 105,000 102,130 10 000 2,450 0,75 2021-07-20 0,00
RB INDEX EUHY3 N 100,950 103,250 100,580 9 500 2,081 0,69 2019-07-20 60
FRB LEVIS N 101,500 105,000 101,500 10 000 2,400 0,49 2020-10-20 0,00
RB REXEL N 100,750 102,950 101,130 10 000 1,631 0,45 2019-10-20 40
RB TEL ITALIA N 101,500 104,200 101,500 10 000 2,531 0,40 2019-01-20 0,00
FRB MACYS N 104,000 107,000 99,380 10 000 2,500 0,37 2021-07-20 0,00
RB INDEX EUHY2 N 101,880 104,745 101,750 9 600 2,731 0,35 2019-01-20 60
FRB INDEX USIG N 101,880 104,880 101,380 10 000 2,100 0,30 2021-01-20 0,00
RB UPM N 99,750 101,735 99,750 10 000 3,081 0,13 2017-07-20 50
RB COOPER N 101,250 103,700 101,250 10 000 1,531 0,09 2019-10-20 20
RB IBERDROLA N 99,880 102,130 100,000 10 000 1,881 -0,17 2018-01-20 0,00
FRB STATOIL N 102,370 104,370 102,500 10 000 1,500 -0,18 2021-01-20 0,00
RB MARKSSPENC N 99,700 101,700 99,700 10 000 1,181 -0,21 2018-04-20 40
RB ALSTOM N 101,500 103,700 101,630 10 000 1,181 -0,38 2019-07-20 0,00
RB METSO N 99,630 101,120 99,640 10 000 1,581 -0,38 2017-07-20 50
RB ALCOA N 101,080 103,075 101,000 10 000 1,681 -0,71 2018-04-20 40
RB STORA ENSO2 N 100,750 103,750 100,750 10 000 2,181 -0,71 2018-04-20 60
RB VW N 99,500 101,495 99,505 10 000 1,681 -0,88 2017-07-20 50
RB STORA ENSO3 N 101,500 109,880 101,750 10 000 1,531 -2,79 2019-04-20 60
RB THYSSKRUPP N 101,580 109,900 101,700 10 000 1,981 -2,83 2019-01-20 0,00
FRB INDEX EUIG N 99,880 - 100,100 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
RB UPM2 N 101,700 - 101,830 10 000 1,581 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.