Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB HERTZ N 100,300 100,665 100,680 10 000 5,600 5,02 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USAHY N 105,510 106,495 106,480 9 800 6,500 4,15 2021-01-20 60
FRB AVON N 101,510 102,490 102,495 10 000 4,900 3,53 2020-04-20 40
FRB INDEX USAHY2 N 105,255 108,000 105,630 9 900 5,950 3,45 2021-07-20 0,00
FRB SELECTA3 N 103,500 104,000 103,250 10 000 4,500 2,89 2021-01-20 0,00
FRB SELECTA2 N 107,700 108,100 107,450 10 000 5,750 2,72 2020-10-20 0,00
RB SELECTA N 103,585 103,950 103,710 10 000 4,086 2,40 2020-01-20 0,00
RB AVON N 97,510 98,490 97,500 10 000 1,586 2,31 2019-10-20 40
FRB INDEX EUHY2 N 106,750 108,750 106,750 9 734 5,300 2,27 2021-01-20 60
FRB BOMBARDIER N 103,135 104,400 103,250 10 000 4,350 2,24 2020-04-20 40
FRB SELECTA N 104,335 105,695 104,650 10 000 4,700 2,09 2020-04-20 0,00
RB US STEEL N 101,630 101,880 101,380 10 000 2,886 1,99 2019-10-20 40
FRB INDEX EUHY N 103,250 103,900 102,880 9 466 3,700 1,91 2020-07-20 60
RB BOMBARDIER2 N 99,350 100,060 100,060 10 000 1,936 1,91 2019-10-20 40
FRB US STEEL N 104,250 105,300 104,250 10 000 4,350 1,89 2020-04-20 40
RB NOKIA2 N 100,800 101,300 100,810 10 000 4,086 1,86 2018-04-20 50
RB BOMBARDIER N 99,385 99,990 99,980 10 000 1,836 1,85 2019-04-20 40
FRB CENTURYLINK N 103,635 104,130 104,250 10 000 3,450 1,80 2021-01-20 0,00
FRB NABORS N 103,105 105,120 102,300 10 000 4,000 1,78 2020-07-20 40
FRB LADBROKES N 100,000 102,000 100,000 10 000 2,650 1,59 2020-10-20 30
FRB DELL N 104,250 105,200 104,250 10 000 3,250 1,28 2021-01-20 0,00
RB INDEX EUHY4 N 102,000 102,700 101,500 9 466 2,386 1,23 2020-01-20 60
FRB AVIS2 N 102,130 104,130 102,000 10 000 2,800 1,15 2021-01-20 0,00
FRB LINDORFF N 107,135 108,000 107,000 10 000 4,600 1,10 2020-04-20 0,00
RB STENA2 N 101,000 101,250 101,005 10 000 3,186 1,05 2018-04-20 50
FRB LINDORFF2 N 106,390 107,100 106,380 10 000 3,550 1,01 2021-01-20 0,00
FRB AVIS N 102,750 104,750 100,620 10 000 2,900 0,95 2020-10-20 40
FRB MACYS N 102,380 104,380 102,630 10 000 2,500 0,95 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUHY3 N 105,630 114,500 105,700 10 000 5,100 0,91 2021-07-20 0,00
RB AIR FRANCE N 100,880 102,400 101,250 10 000 2,686 0,89 2019-01-20 50
RB UPC2 N 101,630 101,900 101,630 10 000 1,786 0,88 2019-10-20 0,00
RB UPC N 101,880 102,645 101,630 10 000 2,386 0,72 2019-04-20 0,00
RB LADBROKES2 N 100,830 102,400 102,400 10 000 1,836 0,69 2019-10-20 20
FRB FIAT N 103,380 105,380 105,380 10 000 2,700 0,68 2021-01-20 0,00
RB STORA ENSO2 N 100,000 100,970 100,000 10 000 2,236 0,58 2018-04-20 60
FRB JAGUAR N 102,510 104,510 104,510 10 000 2,300 0,54 2021-01-20 0,00
RB LADBROKES N 100,530 102,830 102,830 10 000 2,236 0,45 2019-04-20 20
FRB ARCMITTAL N 104,130 106,370 102,380 10 000 2,850 0,38 2020-10-20 30
RB ARCMITTAL N 99,905 100,365 100,380 10 000 4,636 0,34 2017-10-20 50
FRB ALCOA N 100,750 103,750 100,750 10 000 2,000 0,27 2020-07-20 40
FRB LEVIS N 102,880 105,380 102,380 10 000 2,400 0,25 2020-10-20 0,00
FRB FORD N 102,250 104,250 103,620 10 000 1,700 0,02 2021-01-20 0,00
RB REXEL N 101,380 103,580 101,250 10 000 1,686 -0,03 2019-10-20 40
RB ARCMITTAL2 N 101,830 103,500 101,700 10 000 2,436 -0,18 2019-01-20 50
RB COOPER N 101,250 103,700 101,130 10 000 1,586 -0,18 2019-10-20 20
RB INDEX EUHY3 N 102,200 104,245 101,950 9 500 2,136 -0,18 2019-07-20 60
RB INDEX EUHY N 100,750 103,000 100,500 9 400 3,386 -0,21 2018-07-20 60
RB STORA ENSO3 N 101,000 103,080 100,880 10 000 1,586 -0,35 2019-04-20 60
FRB STATOIL N 102,880 104,870 103,130 10 000 1,500 -0,37 2021-01-20 0,00
RB PEUGEOT N 101,630 104,080 101,380 10 000 2,186 -0,39 2019-04-20 40
RB THYSSKRUPP N 101,330 103,330 103,330 10 000 2,036 -0,45 2019-01-20 0,00
RB TEL ITALIA N 101,380 104,080 101,250 10 000 2,586 -0,46 2019-01-20 0,00
RB INDEX EUHY2 N 101,630 104,370 101,380 9 600 2,786 -0,48 2019-01-20 60
RB ALSTOM N 101,380 103,580 103,580 10 000 1,236 -0,71 2019-07-20 0,00
RB MARKSSPENC N 99,450 101,450 99,200 10 000 1,236 -1,24 2018-04-20 40
RB IBERDROLA N 99,630 101,130 99,400 10 000 1,936 -1,41 2018-01-20 0,00
RB ALCOA N 100,330 102,330 100,330 10 000 1,736 -2,25 2018-04-20 40
RB TELEFONICA N 99,890 100,995 100,250 10 000 3,636 -8,08 2017-10-20 50
FRB INDEX EUIG N 101,250 - 101,130 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 102,750 - 101,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
RB LINDORFF N 106,500 - 106,500 10 000 3,686 - 2020-04-20 0,00
RB UPM2 N 100,950 - 101,330 10 000 1,636 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.