Detta är en annons från Vontobel

 

Investeringar med konstant hävstång

Med Bull & Bear-certifikat kan man på ett enkelt och effektivt sätt dra fördel av stabila kurstrender – stigande eller fallande. Dagsavkastningen för referensvärdet, till exempel en aktie eller ett index, lyfts. Investerare deltar på så sätt oproportionerligt i referensvärdets kursutveckling. Hävstången är konstant vilket innebär att investeringen kan liknas vid en daglig återinvestering.

Hos Vontobel hittar du ett brett utbud av etablerade index (OMX®, DAX®, Euro Stoxx 50® Index, Standard & Poors 500® Index, Hang Seng Index etc.) samt svenska, europeiska, amerikanska och schweiziska aktier som underliggande tillgångar. Se hela listan här

Tänk på att en investering i denna produkt inte ger några löpande intäkter. Produkten är inte kapitalskyddad, i värsta fall kan hela det satsade kapitalet gå förlorat. Om emittenten resp. garanten blir insolvent riskerar investeraren att förlora sina pengar.

Bull & Bear certifikat

  • Optimalt utnyttjande av stabila (positiva eller negativa) kurstrender
  • Konstant hävstång under löptiden
  • Ingen löptidsbegränsning (open end)
  • Prissättningen på Bull & Bear-certifikatet påverkas inte av volalitet
  • Transparent och begriplig struktur tack vare det underliggande hävstångsindexet

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Värdet på produkterna kan gå ned såväl som upp och du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet. Produktbroschyrer, grundprospekt och slutliga villkor finns på produktportalen.