Detta är en annons från Vontobel

 

Vontobel – din partner för certifikat, aktieobligationer och hävstångsprodukter

Vontobel är en schweizisk grupp av privatbanker med internationell inriktning. Den grundades så tidigt som 1924 i Zürich. Med omkring 1400 medarbetare världen över erbjuder Vontobel  förstklassiga, skräddarsydda tjänster åt internationella kunder.

Affärsområdet Financial Products är specialiserat på emission (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt), försäljning (Bank Vontobel Europe AG, filial Frankfurt) och market making (Bank Vontobel Europe AG,  filial Frankfurt) av Bull & Bear-certifikat och hävstångsprodukter med svenska, europeiska, amerikanska och schweiziska underliggande tillgångar. Dessutom har vi kompetens på områdena valutor och ädelmetaller. 

Hög stabilitet och tillförlitlighet

Vårt moderbolag Vontobel Holding AG har fått det långsiktiga kreditbetyget A3 av Moody’s. Det understryker Vontobels höga stabilitet och kreditvärdighet. Vontobel har dessutom mycket god tillförsel av eget kapital. Vontobel-gruppens Tier-1-kapitalnivå enligt BIS är 26,1 % (per den 30 juni 2014). Detta bekräftar vår riskmedvetna affärspolitik och gör att vi redan idag uppfyller de  strängare kraven på eget kapital enligt Basel III.

Mångårig expertis och kontinuitet

Våra produktexperter har mångårig erfarenhet samt hög kompetens och kontinuitet i fråga om handel med certifikat, aktieobligationer och hävstångsprodukter. Vontobel har djupgående kunskaper inom utveckling, försäljning och market making av strukturerade produkter och erbjuder försklassiga lösningar och tjänster. Hög kontinuitet  hos våra medarbetare och vår ledning understryker affärsområdets stabilitet.

Produktkvalitet genom produktstrategi och effektiva processer

Att kunna erbjuda ett brett utbud av strukturer är en viktig fråga  för oss, eftersom vi vet att diversifiering inom alla tillgångsklasser är en förutsättning för att en investering ska ge avkastning. Därför har vi en integrerad produktstrategi och erbjuder certifikat, hävstångsprodukter och aktieobligationer inom alla tillgångsklasser. Med de här produkterna kan investerare omsätta individuella marknadsåsikter i aktier, index, valutor, råmaterial eller till och med räntor. Genom effektiva processer kan vi hålla en hög kvalitet på våra produkter, samtidigt som vi på ett snabbt och kompetent sätt kan tillmötesgå våra kunders önskemål.

Transparens och information

Under turbulenta tider kan tidig tillgång till viktig information spela en avgörande roll. Vi fäster största vikt vid transparens och ger våra investerare tillgång till denna information via produktportalen samt i olika broschyrer vi erbjuder riskinformation och underbyggd dokumentation.

Likviditet i alla situationer

Bank Vontobel Europe AG, filial Frankfurt, ger sina investerare full flexibilitet genom handel på börs. Vår produktportfölj är noterad på derivatbörserna Nordic Growth Market (NGM). Vi har öppet mellan 08.00 och 17.25. Vi erbjuder alltid handelbara köp - och säljkurser. Våra produkters market making kännetecknas av kontinuitet och likviditet.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Värdet på produkterna kan gå ned såväl som upp och du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet. Produktbroschyrer, grundprospekt och slutliga villkor finns på produktportalen.