Detta är en annons från Vontobel

 

Berika din portfölj med Mini Futures

Mini Futures är mycket populära och har etablerat sig som en självständig form av kapitalplaceringar. Jämfört med en direktinvestering i aktier, index, råvaror eller valutor möjliggör användningen av Mini Futures placeringsstrategier som inte går att uppnå på egen hand inom ramen för en direktinvestering i en enskild underliggande tillgång. Oavsett om kurserna stiger eller faller erbjuder Mini Futures i båda riktningarna en chans till ett oproportionerligt deltagande i utvecklingen för den underliggande tillgången. Förutsättningen för detta är bara att man på förhand har definierat rätt riktning, alltså har tagit fram en tillämplig marknadsförväntning. I annat fall uppstår oproportionerliga förluster.

Översikt underliggande

Index

Ädelmetaller

Råvaror

Särskilda egenskaper:

Det intressanta för investerare med Mini Futures är att de faktiskt helt får ta del av värdeutvecklingen för den underliggande tillgången till endast en bråkdel av beloppet för att förvärva den underliggande tillgången. Genom hävstångseffekten bidrar investeraren endast med en liten andel av positionen. Rent ekonomiskt tillhandahålls resterande investeringssumma av utfärdaren. Som grundregel gäller att ju mindre absolut andel som investeraren har i det totala investerade kapitalet, desto större är hävstången och därmed också risken.

För Mini Futures handlar det om särskilt riskabla och spekulativa instrument för kapitalplacering. Mini Futures möjliggör för investeraren att delta oproportionerligt i rörelserna hos den underliggande tillgången. För detta betalar investerare emellertid bara en del av priset på den underliggande tillgången. Därigenom utnyttjar investeraren hävstångseffekten. Om investeraren till exempel endast betalar en femtedel av priset för den underliggande tillgången kommer hävstångseffekten att vara 5. Investerare ska emellertid notera att hävstången alltid verkar i båda riktningarna: Utvecklas värdet på den underliggande tillgången mot investerarens förväntning lider denne också oproportionerliga förluster. Investerare ska alltid investera endast den del av kapitalet i hävstångsproduktersom han eller hon är beredd och har utrymme för att förlora.