Detta är en annons från Vontobel

”Det viktigaste är en tydlig marknadstro”

Heiko Geiger, specialist på certifikat hos Vontobel, ger svar på de viktigaste frågorna om Bull & Bear-certifikat.

finanzen.net: Vontobel erbjuder sedan en kort tid tillbaka Bull & Bear-certifikat. Vad fick er att satsa på den här produkten och vilka resultat kan ni utlova?

Heiko Geiger: Bull & Bear-certifikat är mycket populära bland privata investerare, eftersom de är baserade på en enkel och transparent mekanism. Därför känns det logiskt för oss att erbjuda denna intressanta produktkategori med en mängd olika underliggande tillgångar åt privata investerare. Bull & Bear-certifikat är numera ett fast inslag i kategorin produkter med hävstångseffekt. 

finanzen.net: Vad är så speciellt med Bull & Bear-certifikat? 

Heiko Geiger: Med Bull & Bear deltar investerare i den underliggande tillgångens dagliga avkastning med hävstångseffekt. Löptiden är obegränsad (s.k. open end). Certifikatet imiterar utvecklingen av värdet hos ett underliggande hävstångsindex 1:1. Tack vare en konstant hävstång går det nu att få en ännu mer effektiv hävstångseffekt på dagsavkastningen. Det finns hävstänger på mellan tre och femton. I motsats till warranter påverkas inte Bull & Bear-certifikat av volalitet.

I jämförelse med knock-out warranter och mini future finns det ingen risk för en omedelbar totalförlust med Bull & Bear-certifikat. För att undvika en omedelbar totalförlust har hävstångsindex en tröskel. Den anger den högsta tillåtna negativa kursförändringen för referensvärdet jämfört med dess senaste betalkurs innan en intradagsjustering av indexet sker. I detta fall realiseras dock de förluster som faktiskt uppstått hittills. 

finanzen.net: För vilka investerare och investeringslägen lämpar sig Bull & Bear-certifikat? 

Heiko Geiger: Det som kännetecknar Bull & Bear-certifikat är att de är ytterst trendkänsliga. Investerare kan använda produktkategorin för att utnyttja stabila kurstrender (stigande eller fallande) optimalt. Det innebär att vinstchanserna visserligen ligger över genomsnittet, men eftersom hävstången fungerar i båda kursriktningarna kan också förluster över genomsnittet (upp till en total förlust) uppstå. Investeraren ska också vara medveten om att ett hävstångsindex kan förlora betydligt i värde under volatila sidledsfaser för referensvärdet, även om kursen för referensvärdet inte har förändrats väsentligt under hela tidsperioden. Därför riktar sig Bull & Bear-certifikat främst till erfarna investerare som redan har kunskaper om användningen av hävstångsprodukter. Bull & Bear-certifikat lämpar sig inte för sidledsfaser. 

finanzen.net: Vilka trender väntar ni vad gäller hävstångscertifikat 2015? Kommer Bull & Bear-certifikat att bli mer populära än andra hävstångsprodukter? 

Heiko Geiger: Många marknadsstrateger förutspår ökad volalitet under 2015. Stigande volaliteter är självfallet ett utmärkt marknadsläge för aktiva handlare. Dessutom bör det inte bli ett lika starkt indexår som 2014, utan fokus kommer att ligga på investeringar i enskilda aktier. Därför är det mycket troligt att handeln med hävstångsprodukter baserade på enskilda aktier ökar. Dessutom tror jag att acceptansen för Bull & Bear-certifikat kommer att öka ytterligare, framför allt hos kortsiktiga investerare. Både warranter och Bull & Bear-certifikat fyller en funktion på marknaden. Därför tränger den ena produktgruppen inte undan den andra. Bull & Bear-certifikat kommer istället att komplettera det befintliga utbudet av hävstångsprodukter optimalt, så att investerare kan hitta en passande produkt för varje marknadsfas och marknadsförväntan. 

finanzen.net: Vilka råd skulle du ge investerare som aldrig har handlat med Bull & Bear-certifikat? 

Heiko Geiger:
 Det viktigaste är alltid att man har en marknadstro, det vill säga vissa förväntningar om hur marknaderna ska utvecklas under en viss period. Man bör även fundera på vilka risker man är beredd att ta och hur mycket man kan tänka sig att förlora. Om en investerare ser en tydlig trend i utvecklingen av en viss underliggande tillgång och vill investera i Bull & Bear-certifikat, bör han eller hon först informera sig om hur certifikaten fungerar samt om chanserna och riskerna med detta finansiella instrument. I Vontobels broschyr om Bull & Bear-certifikat samt på vår indexportal finns gott om relevant information.

Heiko Geiger är chef för området Public Distribution i Tyskland, Österrike och Norden inom Vontobel Europe. Han har mer än 15 års erfarenhet av finansindustrin och ansvarade tidigare för funktionerna försäljning och marknadsföring inom indexområdet på Deutsche Börse. 

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Värdet på produkterna kan gå ned såväl som upp och du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet. Produktbroschyrer, grundprospekt och slutliga villkor finns på produktportalen.