Detta är en annons från SEB

Bull & Bear-certifikat

Missa inte vår senaste marknadskommentar

Anmäl dig här för att få våra marknadsbrev och filmer till din mejladress.

Här hittar du alla våra Börshandlade certifikat

En placering i börshandlade certifikat är förknippad med risker. Du kan förlora hela det investerade kapitalet. Läs om Risker

Tjäna pengar i uppgång eller nedgång

SEB:s Bull & Bear-certifikat är till för dig som vill kunna tjäna pengar när till exempel guldpriset går upp. Eller när dollarn försvagas. Med Bull & Bear kan du spekulera i att en viss marknad eller en viss tillgång ska stiga eller falla. Dessutom får du en daglig hävstång på utvecklingen – ju högre hävstång du väljer, desto högre blir avkastningspotentialen, men också den risk du tar. Du kan aldrig förlora mer än det du har investerat samt de avgifter du har betalat.

Så fungerar Bull & Bear

Ett Bull-certifikat stiger i värde när priset på den underliggande tillgången stiger. Det omvända gäller för ett Bear-certifikat. Det stiger i värde när priset på den underliggande tillgången faller. 

Bull & Bear-certifikat ger dig den dagliga  utvecklingen i den underliggande tillgången multiplicerat med hävstången. Detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser om den underliggande tillgången inte är noterad i SEK. I de beskrivningar som följer där vi anger hur certifikatet rör sig givet en viss hävstång och utveckling i underliggande tillgång bortser vi också från avgift, räntor och eventuella valutakursförändringar om inget annat anges.

Hög avkastningspotential - hög risk

Ett Bull-certifikat med en daglig hävstång på exempelvis tre stiger med tre procent om den underliggande tillgångens pris stiger med en procent under en dag. Omvänt, ett Bear-certifikat med en daglig hävstång på tre stiger istället med tre procent om den underliggande tillgångens pris faller med en procent under en dag. Hävstången ökar inte bara möjliga vinster, utan även möjliga förluster. Ju större hävstång, desto högre är både avkastningspotential och risk. Därför kräver Bull & Bear-certifikat mer kunskap och tätare bevakning av dig som kund än certifikat utan hävstång. 

Bull_Bear

Daglig hävstång och volatila marknader

Bull & Bear-certifikaten ger en viss hävstång på prisförändringen i den underliggande tillgången från en handelsdag till en annan. Under dagen kan nivån på hävstången variera, men återställs till den bestämda vid handelsdagens slut. På så sätt skiljer sig Bull & Bear-certifikat från SEB:s Long & Short-certifikat och Mini Futures som har en så kallad ”rörlig hävstång” där hävstången tillåts variera över tid.

Mätt över en längre tidsperiod än en handelsdag kan värdeutvecklingen i certifikat med daglig hävstång bli såväl större som mindre än utvecklingen i den underliggande tillgång multiplicerat med hävstången. Det beror på att utgivaren av certifikatet (emittenten) måste ombalansera certifikatet vid dagens slut för att återställa hävstången. Om marknaden har gått upp måste emittenten köpa mer av underliggande tillgång, och om den har gått ner säljs en del av den underliggande tillgången. Det innebär att certifikat med daglig hävstång missgynnas av en marknad som är volatil eller "slagig", det vill säga går upp ena dagen och ner den andra dagen. Den negativa inverkan av en slagig marknad kan bli betydande, och blir större ju större hävstången är. Läs mer om detta i produktbroschyren.

Produktbroschyr Bull & Bear

Snabbkoll på Bull & Bear

  • Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång.
  • Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder att de ger en avkastning som är större än avkastningen i den underliggande tillgången.* Men hävstången ökar också risken.
  • Bull & Bear-certifikat skapar investeringsmöjligheter i annars svårtillgängliga tillgångsslag som exempelvis råvarar och valutor.
  • Bull & Bear-certifikat är börsnoterade värdepapper vilket gör dem enkla att handla.
  • Bull & Bear-certifikat är främst avsedda som tradinginstrument, inte för långsiktiga placeringar.

* Exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursförändringar om den underliggande tillgången inte är noterad i SEK.