Detta är en annons från Nordea Markets

Fasträntebevis - med fast, hög ränta

För fyra år sedan lanserade Nordea räntebevis, som snabbt blev en kioskvältare. Sedan lanseringen har placerarna fått ränteutbetalningar på mer än en miljard kronor! 

I februari 2015 lanserade Nordea efterföljaren – fasträntebevis. De nya bevisen blev snabbt en succé och placerarna har sedan dess köpt fasträntebevis för mer än 2 miljarder kronor.

  • En hög, fast årlig ränta

  • Kvartalsvisa ränteutbetalningar

  • Fungerar i ISK, Kapitalförsäkring, IPS och i din tjänstepension

Nyhet! Sex nya fasträntebevis

Nu lanserar Nordea sex nya fasträntebevis varav fyra på enkilda bolag och två på High Yield-index.

Våra nya fasträntebevis

Fasträntebevis

Fast ränta

FRB INDEX EUHY3 N
5,10 %
kop
FRB INDEX USAHY2 N
5,95 %
kop
FRB HERTZ N
5,60 %
kop
FRB MACYS N
2,50 %
kop
FRB SHELL N
1,30 %
kop
FRB THYSSENK N
2,45 %
kop

Så fungerar fasträntebevis

I videon nedan förklarar vi hur våra räntebevis fungerar. Vår fasträntebevis fungerar på samma sätt, med en skillnad; våra fasträntebevis har en fast ränta medan räntan på ett räntebevis är rörlig.

Missa inte våra affärsförslag

Här kan du beställa våra kostnadsfria nyhetsbrev. Välj de nyhetsbrev som passar just dig och få aktuella placeringsförslag.

prenumerera_button

Räntebevis

Valutabevis

151130_avanza_download_brochure_fastrantebevis_232x130

Mer om Nordeas fasträntebevis

Nordeas fasträntebevis ger en ränta på upp till 6,5 % per år. Räntan utbetalas klvartalsvis med ett lika stort belopp vid varje tillfälle. Fasträntebevisen har en ursprunglig löptid på fem år och handlas i multiplar om nominellt 10 000 kr. Räntan beräknas på det nominella beloppet.

Kopplade till kreditrisken i ett bolag

Fasträntebevisen är kopplade till kreditrisken i det underliggande bolaget. Om det inte sker någon kredithändelse i det underliggande bolaget eller i Nordea under löptiden utbetalas det nominella beloppet på fasträntebevisets återbetalningsdag.

Om det sker en kredithändelse i det underliggande bolaget eller i Nordea kommer värdepappret att förfalla i förtid och du får då ränta fram till och med den dag då kredithändelsen fastställdes. Dessutom får du ett så kallat återvinningsbelopp, som normalt är lägre än det nominella beloppet.

Vad är skillnaden mellan ett fasträntebevis och ett räntebevis?

Fasträntebevis och räntebevis fungerar på nästan samma sätt. Den enda skillnaden är att du i ett fasträntebevis på förhand vet vilken ränta du kommer att få varje kvartal under hela löptiden. Det vet du inte i ett räntebevis då en del av räntan utgörs av 3-månaders STIBOR, och den räntan är rörlig.

Disclaimer

Handel med finansiella instrument innebär en risk. Insatt kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade kapitalet. Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa. Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.