Detta är en annons från Nordea Markets

Bull & Bear - En placering med klös

Bull & Bear är värdepapper som ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex eller råvaror, i både upp- och nedgång. Med Bull så tjänar du pengar när marknaden stiger och har du en Bear så tjänar du pengar när marknaden faller. Och tvärtom. Faller marknaden förlorar du pengar om du har en Bull, och stiger marknaden förlorar du pengar när du har en Bear. Då den här placeringen har en hävstång stiger eller faller en Bull eller Bear minst dubbelt så mycket som den underliggande tillgångens dagliga procentuella utveckling. Hävstången innebär också att Bull & Bear har en högre risk än att placera direkt i den underliggande tillgången.

Nya Bull & Bear, med en hävstång på 15

Nu har Nordea nya Bull & Bear på det svenska aktieindexet OMX och det tyska aktieindexet DAX, båda med en hävstång på 15.

Hävstång på 15 – Passar dig som vill ha lite mer klös

Nordeas Bull & Bear har tidigare haft en hävstång på 2, 3, 4 eller 5. De nya Bull & Bearen har en hävstång på 15, vilket gör att om det underliggande aktieindexet en dag stiger eller faller med en procent så kommer Bullen eller Bearen den dagen att stiga eller falla med 15 procent! Det innebär också att om du har köpt en Bull med en hävstång på 15, och det underliggande aktieindexet en dag faller med 6,67 procent eller mer så kommer du att förlora hela ditt placerade kapital (6,67 % x 15 = 100,05 %). Ju större hävstången är, desto större är risken. Därför bör Bull & Bear ses som en krydda i en väldiversifierad placeringsportfölj. 

  • Upp till 15 gånger daglig hävstång

  • Låga avgifter

  • Tajta spreadar

Våra senaste Bull & Bear

Köp/Sälj Värdepapper Idag %

Förtidsförfallohändelse i BULL DAX X10 N

I går den 27 juni 2016 föll DAX Index med mer än 10,00 % och nådde därmed sin barriärnivå. Det innebär att det skett en förtidsförfallohändelse för BULL DAX X10 N och värdet har fastställts till 0.

Aktuellt värdepapper:
BULL DAX X10 N/SE0008009419

Förtidsförfallohändelse i BULL OMX X15

I dag den 27 juni 2016 har OMXS30 Index fallit med mer än 6,67 % och nått sin barriärnivå. Det innebär att det skett en förtidsförfallohändelse för BULL OMX X15 N och värdet har fastställts till 0.

Aktuellt värdepapper:
BULL OMX X15 N/SE0007952015

Förtidsförfallohändelse i BULL DAX X15

I dag den 27 juni 2016 har DAX Index fallit med mer än 6,67 % och nått sin barriärnivå. Det innebär att det skett en förtidsförfallohändelse för BULL DAX X15 och värdet har fastställts till 0.

Aktuellt värdepapper:
BULL DAX X15/SE0008009393

Så fungerar Bull & Bear

Missa inte våra affärsförslag

Här kan du beställa våra kostnadsfria nyhetsbrev. Välj de nyhetsbrev som passar just dig och få aktuella placeringsförslag.

prenumerera_button

Andra intressanta placeringar

Blanka

Warranter

151130_avanza_download_brochure_bull_bear_232x130

Läs mer om Nordeas Bull & Bear

Bull & Bear är så kallade ETN:er, Exchange Traded Notes. ETN:er känne­tecknas av enkelhet, transparens, låga kostnader, hög likviditet och liten skillnad mellan köp- och säljkurs.

Nordeas Bull & Bear är open ended. Det innebär att de, liksom fonder, inte har någon slutdag och därmed inte är tidsbegränsade.

Tjäna pengar i både uppgång och nedgång

Bull, tjur på svenska, är en symbol för stark marknadsutveckling eller tro på en marknads­uppgång. Förklaringarna till varför tjuren fått detta hedersuppdrag går isär, men en av de vanligaste förklaring­arna är att tjuren stångar sina horn uppåt. Om du tror att marknaden ska stiga ska du välja Bull. Om marknaden stiger får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Bear, björnen, är tjurens motsats och symboliserar en fallande marknad. I striden mot tjuren slår björnen sina väldiga ramar nedåt. Om du tror på en fallande marknad ska du välja Bear. Faller marknaden får du en positiv avkastning, som är minst dubbelt så stor som nedgången.

Disclaimer

Handel med finansiella instrument innebär en risk. Insatt kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade kapitalet. Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa. Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.