Kunskapstest Börshandlade produkter

Du måste vara inloggad som kund för att kunna besvara frågorna.

 1. Mellan vilka tidpunkter kan jag normalt köpa och sälja BULL NASD X3 AVA?
  Frågan är obesvarad
 2. Du köper BEAR OMX X5 AVA för 10 000 kr dag 1 och säljer dag 2. Börsen är oförändrad. Hur mycket är din investering värde vid öppning dag 2?
  Frågan är obesvarad
 3. Att äga ett certifikat – markera vilket påstående som är korrekt.
  Frågan är obesvarad
 4. Vad innebär prefixet AVA i BULL OMX X5 AVA?
  Frågan är obesvarad
 5. HM’s aktiekurs går ner med 2 % under dag 1 och ytterligare 1 % under dag 2, totalt 3 % sett till båda dagarna. Hur kommer BULL HM X3 AVA att utvecklas?
  Frågan är obesvarad
 6. En underliggande tillgång (aktie) faller kraftigt med 25 % på grund av en vinstvarning, markera vilket påstående som är korrekt.
  Frågan är obesvarad
 7. Köp av MINI L OMX AVA med hävstång 10 för 100 000 kr – markera vilket påståenden som är korrekt.
  Frågan är obesvarad
 8. Vem är utfärdare av instrumentet BULL OMX X15 AVA?
  Frågan är obesvarad
 9. BEAR NASD X10 AVA – markera vilket påstående som är korrekt.
  Frågan är obesvarad
 10. Du har en obelånad aktieportfölj till ett värde av 100 000 kr som du vill hedga under en timme. Vad köper du?
  Frågan är obesvarad
 11. Under en vecka pendlar börsen upp och ner varje dag men slutar oförändrat. Hur påverkar ett sådant scenario ett certifikat?
  Frågan är obesvarad
 12. Var hittar jag referensinstrumentet till MINI S OLJA AVA?
  Frågan är obesvarad
 13. Du har innehav i TURBO L OMX AVA som når sin Stop Loss-nivå, vilket påstående stämmer?
  Frågan är obesvarad