Information om börshandlade fonden BetaPro S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETF