Information om börshandlade fonden BetaPro S&P 500 VIX ShTrm Fut 2x Daily BullETF Class A