Information om börshandlade fonden iShares S&P/TSX NthAm Pref Stk Idx ETF CAD-Hedged