Information om börshandlade fonden Vanguard Financials Index Fund ETF