Information om börshandlade fonden BMO EW Glbl Base Metals Hgd To CAD Idx ETF