Information om börshandlade fonden BMO EQUAL WEIGHT OIL & GAS INDEX ETF