ETF - Börshandlade fonder

Börshandlad fond +/- % Kategori Riktning Hävstång Förv.avg. % Spread %
XACT BEAR 0,60 Aktieindex Kort 1,5 ggr 0,60 0,05
XACT BEAR 2 0,94 Aktieindex Kort 2 ggr 0,60 0,05

Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.