ETF - Börshandlade fonder

Börshandlad fond +/- % Kategori Riktning Hävstång Förv.avg. % Spread %
XACT BULL -0,80 Aktieindex Lång 1,5 ggr 0,60 0,04
XACT BULL 2 -0,81 Aktieindex Lång 2 ggr 0,60 0,09
XACT OMXS30 -0,66 Aktieindex Lång 1 ggr 0,10 0,05
XACT Sverige -0,67 Aktieindex Lång 1 ggr 0,15 0,20

Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.