• För mer information kring Avanza Markets produkter: se här, ring 08-566 363 02 eller kontakta oss på @avanzamarkets. För mer information kring andra emittenters produkter hänvisar vi till respektive emittent.

Information om certifikatet Barclays Bank iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN Exp 22 Oct 2037