• De avgifter som visas för produkten kan vara felaktiga eller dessvärre helt utebli. Vi jobbar tillsammans med utfärdare och informationsleverantörer för att få in och visa korrekta siffror. För fullständig information se faktabladet eller prospektet för den produkt du avser handla.

  • OBS! Den 23/3 handlas Swedbank utan rätt till utdelning (13 kr) vilket påverkar OMXS30 med (-) 5,88 punkter. Prissättningen av börshandlade produkter kan påverkas. Läs mer här