Världsindex Världsindex

Här hittar du Trackers som följer olika världsindex.
AVA EMERGING MARKETS TRACKER
AVA EUROPA TRACKER
AVA GLOBAL TRACKER
AVA JAPAN TRACKER
AVA KINA TRACKER
AVA SVERIGE TRACKER
AVA TYSKLAND TRACKER
AVA UK TRACKER
AVA USA TRACKER

Saknar du något index eller land? Hör av dig till avanzamarkets@avanza.se så undersöker vi om vi kan lägga till det du saknar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.