Råvaror Råvaror

Här hittar du Trackers som följer olika råvaror.
AVA SWEDEN TRACKER
AVA SWEDEN TRACKER
AVA SWEDEN TRACKER
AVA SWEDEN TRACKER
AVA SWEDEN TRACKER
AVA SWEDEN TRACKER
AVA SWEDEN TRACKER
AVA SWEDEN TRACKER

Saknar du några råvaror? Hör av dig till avanzamarkets@avanza.se så undersöker vi om vi kan lägga till det du saknar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.