Avanza Trackers

Avanza Trackers Avanza Trackers

Avanza Trackers Avanza Trackers

Investera i världens index, svåråtkomliga marknader och andra tillgångar - utan att betala courtage*

Nu kan du investera i världens index, svåråtkomliga marknader och andra tillgångar - utan att betala courtage*
Vissa saker kan vara svårare att investera i — men inte längre. Vi har tagit fram ett helt nytt instrument, Avanza Trackers, för att du ska kunna komma åt svåråtkomliga marknader och tjänster, såsom tech, Kina och jämställdhet. Avanza Trackers är utan hävstång och när du lägger en order över 1 000 kr betalar du inget courtage.

Vad vill du investera i?

Världen

Bolag

Teman

Råvaror

Vad är Avanza Trackers?

En tracker är ett instrument som följer en annan tillgång, det kan till exempel vara en råvara, ett index eller ett specifikt bolag. De kan liknas vid en korsning mellan en aktie, en börshandlad fond och ett certifikat. Avanza Trackers är våra egna trackers och de är noterade på Stockholmsbörsen.

Varför Avanza Trackers?

Du kan investera i spännande marknader, bolag och tillgångar som ofta kan vara svåra att nå med Avanza Trackers. Det blir helt enkelt lättare att investera i det du är intresserad av. När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers - men hos oss är det courtagefritt* för order över 1 000 kronor.

Och du, håll utkik! Listan med Trackers kommer att fyllas på framöver med fler intressanta underliggande tillgångar.

Hur fungerar det?

Du köper en tracker som följer en specifik underliggande tillgång, till exempel ett bolag. Våra trackers har ingen hävstång och följer därmed den underliggande tillgången, både i upp- och nedgång. Om priset på den underliggande tillgången går upp 2% kommer din tracker att gå upp med 2%. Går priset på den underliggande tillgången ner 2% kommer priset på trackern att gå ner med 2%. Det kan alltså närmast jämföras med att investera direkt i tillgången.

Med Avanza Trackers har vi minskat en av de risker som är inbyggd i existerande trackers och certifikat, nämligen kreditrisken mot emittenten. Det är risken att företaget som ger ut (eller emitterar för att använda fackspråk) trackers eller certifikat går i konkurs, eller på annat sätt hamnar på obestånd, vilket kan innebära att du inte får tillbaka ditt investerade belopp och den eventuella avkastningen. Genom att innehaven i Avanza Trackers är säkerställda påverkas inte ditt innehav om emittenten skulle råka ut för en kredithändelse.

Vanliga frågor om Avanza Trackers

Vad är skillnaden mellan en ETF/ett certifikat utan hävstång och Avanza Trackers?

Den största skillnaden mellan Avanza Trackers och börshandlade certifikat utan hävstång är egentligen att risken med Avanza Trackers är mindre, i det avseendet påminner Avanza Trackers mer om ETF:er.

ETF:er som handlas hos oss omfattas av regler som gör att risken i produkten går att jämföra med att investera i en vanlig fond (som inte är börshandlad).

I ett vanligt certifikat utan hävstång utsätts din investering för en större risk eftersom du har en motpartsrisk mot emittenten. Det betyder egentligen att du har en risk att emittenten skulle gå i konkurs och att du då förlorar dina pengar. Den risken har vi lyckats ta bort i Avanza Trackers genom att emittera dem i en så kallad SPV (special Purpose Vehicle) där alla kunders investeringar säkras.

Du tar med andra ord mindre risk med Avanza Trackers än med andra certifikat utan hävstång. I detalj innebär det att om Morgan Stanley International PLC (som ställer priser och ser till att Trackern följer den underliggande tillgången) råkar ut för en kredithändelse så påverkar inte det ditt investerade kapital lika mycket som om du investerat i ett börshandlat certifikat utan hävstång.

En annan kul skillnad mot andra ETF:er är att du kan vara med och styra utbudet av Avanza Trackers. Mejla ditt förslag om en ny tracker till avanzamarkets@avanza.se så undersöker vi möjligheten att skapa en ny.

Vad behöver jag för att börja handla trackers?
Du behöver inget speciellt avtal för att börja handla med trackers. Däremot behöver vi ställa några frågor till dig om produkten för att säkerställa att du har den kunskap som krävs innan du sätter igång.
Kunskapsprövningen hittar du här!
Vad kostar det att köpa Avanza Trackers?

När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers - men hos oss är det courtagefritt* för order över 1 000 kronor. Här hittar du prislistan för Avanza Markets.

Sedan betalar man även en löpande förvaltningsavgift, precis som med vanliga fonder och ETF:er. Eftersom trackers är börshandlade är det även viktigt att ta hänsyn till skillnaden mellan köp- och säljpriset, den så kallade spreaden, eftersom den kan jämställas med en kostnad om man som till exempel köpare går upp till säljarens pris för att få avslut. 

Här kan du läsa mer om vad det kostar att handla trackers.

Vad finns det för risker med att handla trackers?

Som alltid när man investerar i värdepapper finns det risker som är bra att känna till innan man börjar handla. När du handlar trackers tar du en marknadsrisk, vilket helt enkelt innebär att du kan ha fel i din marknadstro. Köper du trackers där den underliggande tillgången handlas i en annan valuta än SEK tar du även en valutarisk - trots att prissättningen på produkten sker i svenska kronor. Sen brukar man även tala om likviditetsrisk, som har att göra med att det ibland kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten. Det kan till exempel vara när den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser, när handeln på någon betydande marknadsplats stängs under en viss tid eller tekniska avbrott. 

Fördelen med Avanza Trackers, i jämförelse med andra börshandlade produkter, är att kreditrisken, eller motpartsrisk som det också kallas, är kraftigt reducerad. Du behöver alltså inte oroa dig för att din investering går förlorad om emittenten (utfärdaren) av produkten skulle hamna på obestånd. Det beror på att alla våra kunders investeringar är säkrade.

Läs gärna mer om riskerna med börshandlade produkter i Avanza Akademin.

Avanza Akademin - Lär dig allt om börshandlade produkter

Vad är och hur
fungerar trackers?

Vad är börshandlade
produkter?

Vilka är riskerna med
börshandlade produkter?

* Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat. Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK.