Avanza Trackers

Avanza Trackers Avanza Trackers

Avanza Trackers Avanza Trackers

Nu kan du investera i världens index, råvaror och andra tillgångar courtagefritt*

Nu kan du investera i världens index, råvaror och andra tillgångar courtagefritt*
Vissa saker kan vara svårare att investera i så som råvaror, världsindex och olika branscher. Men inte längre. Nu lanserar vi Avanza Trackers, trackers utan hävstång som du dessutom kan köpa helt courtagefritt* när du lägger en order över 1 000 kr.

Vad vill du investera i?

Världen

Bolag

Teman

Råvaror

Vad är Avanza Trackers?

Avanza Trackers är en ny sorts finansiell produkt som vi tagit fram tillsammans med Morgan Stanley. Det kan liknas vid en korsning mellan en aktie, en börshandlad fond och ett certifikat. En tracker är ett instrument som följer en annan tillgång, det kan till exempel vara en råvara, ett index eller ett specifikt bolag.
Avanza Trackers är noterade på Nasdaq Stockholm och följer värdet på en underliggande tillgång.

Varför Avanza Trackers?

Med Avanza Trackers har vi minskat en av de risker som är inbyggda i existerande trackers och certifikat, nämligen kreditrisken mot emittenten. Det är risken att företaget som ger ut (eller emitterar för att använda fackspråk) trackers eller certifikat går i konkurs, eller på annat sätt hamnar på obestånd, vilket kan innebära att du inte får tillbaka ditt investerade belopp och den eventuella avkastningen. Genom att innehaven i Avanza Trackers är säkerställda påverkas inte ditt innehav om emittenten skulle råka ut för en kredithändelse.

Våra trackers har ingen hävstång och följer därmed den underliggande tillgången, både i upp- och nedgång. Om priset på den underliggande tillgången går upp 2% kommer tracker-certifikatet att gå upp med 2 %. Går priset på den underliggande tillgången ner 2% kommer priset på tracker-certifikatet att gå ner med 2%. Det kan alltså närmast jämföras med att investera direkt i tillgången.

När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers - men hos oss är det courtagefritt* för order över 1 000 kronor. Sedan fungerar de precis som en ETF:er, det vill säga att man även betalar en löpande förvaltningsavgift.

Vanliga frågor om Avanza Trackers

Vad är skillnaden mellan en ETF/ett certifikat utan hävstång och Avanza Trackers?

Den största skillnaden mellan Avanza Trackers och börshandlade certifikat utan hävstång är egentligen att risken med Avanza Trackers är mindre, i det avseendet påminner Avanza Trackers mer om ETF:er.

ETF:er som handlas hos oss omfattas av regler som gör att risken i produkten går att jämföra med att investera i en vanlig fond (som inte är börshandlad).

I ett vanligt certifikat utan hävstång utsätts din investering för en större risk eftersom du har en motpartsrisk mot emittenten. Det betyder egentligen att du har en risk att emittenten skulle gå i konkurs och att du då förlorar dina pengar. Den risken har vi lyckats ta bort i Avanza Trackers genom att emittera dem i en så kallad SPV (special Purpose Vehicle) där alla kunders investeringar säkras.

Du tar med andra ord mindre risk med Avanza Trackers än med andra certifikat utan hävstång. I detalj innebär det att om Morgan Stanley International PLC (som ställer priser och ser till att Trackern följer den underliggande tillgången) råkar ut för en kredithändelse så påverkar inte det ditt investerade kapital lika mycket som om du investerat i ett börshandlat certifikat utan hävstång.

En annan kul skillnad mot andra ETF:er är att du kan vara med och styra utbudet av Avanza Trackers. Mejla ditt förslag om en ny tracker till avanzamarkets@avanza.se så undersöker vi möjligheten att skapa en ny.

Vad behöver jag för att börja handla trackers?
Du behöver inget speciellt avtal för att börja handla med trackers. Däremot behöver vi ställa några frågor till dig om produkten för att säkerställa att du har den kunskap som krävs innan du sätter igång.
Kunskapsprövningen hittar du här!
Vad finns det för risker med att handla trackers?

Som alltid när man investerar i värdepapper finns det risker som är bra att känna till innan man börjar handla. När du handlar trackers tar du en marknadsrisk, vilket helt enkelt innebär att du kan ha fel i din marknadstro. Köper du trackers där den underliggande tillgången handlas i en annan valuta än SEK tar du även en valutarisk - trots att prissättningen på produkten sker i svenska kronor. Sen brukar man även tala om likviditetsrisk, som har att göra med att det ibland kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten. Det kan till exempel vara när den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser, när handeln på någon betydande marknadsplats stängs under en viss tid eller tekniska avbrott. 

Fördelen med trackers, i jämförelse med andra börshandlade produkter, är att du inte tar någon kreditrisk, eller motpartsrisk som det också kallas. Du behöver alltså inte oroa dig för att din investering går förlorad om emittenten (utfärdaren) av produkten skulle hamna på obestånd. Det beror på att alla våra kunders investeringar är säkrade.

Läs gärna mer om riskerna med börshandlade produkter i Avanza Akademin.

* Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat. Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK.