Så funkar det - Turbos

Varje Turbo har en bestämd underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar kan vara svenska aktier, aktieindex eller råvaror.

Unlimited Turbos är en typ av Knockoutwarrant. I likhet med andra typer av Knockoutwarranter, som till exempel Mini futures, finns det en finansieringsnivå och en stop loss-nivå. Ett utmärkande drag hos Unlimited Turbos är att Stop Loss-nivån är satt till finansieringsnivån. Det innebär att om en Turbo når sin Stop Loss-nivå förfaller den (knockas) utan restvärde. Detta eftersom ett eventuellt restvärde i bästa fall är skillnaden mellan instrumentets Stop Loss-nivå och finansieringsnivå. Det innebär också att en Turbo med samma Stop Loss-nivå och underliggande tillgång som en Mini future kommer, allt annat lika, ha en högre hävstång än Mini futuren.

Det teoretiska priset på en Turbo Long beräknas genom att subtrahera finansieringsnivån från värdet på den underliggande tillgången. För att beräkna det teoretiska priset på en Turbo Short subtraherar du istället värdet på den underliggande tillgången från finansieringsnivån. Då Stop Loss-nivån i instrumentet är samma som finansieringsnivån tar emittenten ut en premie, vilken är skillnaden mellan det teoretiska priset och det av emittenten utställda priset.

Hävstången som är inbyggd i en Turbo multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången. Om du till exempel har en hävstång på 10 och priset på den underliggande tillgången ökar med 1 % betyder det att en Turbo Long kommer stiga med 10 % samtidigt som en Turbo Short kommer sjunka med -10 %.

Turbos har en inbyggd Stop Loss i sin konstruktion som gör att du aldrig kan förlora mer än investerat kapital. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar Stop Loss-nivån förfaller Turbon (knockas). Observera att restvärdet för en Turbo alltid är 0 SEK. En bra "tumregel" kan vara att ju högre hävstång desto högre risk och därmed desto mindre fallhöjd till aktuell Stop Loss-nivå.

Varje Turbo har en inbyggd paritet för att man ska kunna investera med mindre kapital. Genom en paritet på 100 ges en möjlighet att investera med mindre kapital i tillgångar som annars kan ha ett högt värde som t.ex. olika index.

Unlimited Turbos har inget fastställt slutdatum vilket innebär att de löper vidare fram till dess att instrumentet når sin Stop Loss-nivå (knockas).

Bull & Bear-certifikat, Trackers, Mini futures och Turbos emitterade av Morgan Stanley & Co. International PLC (MSIP) handlas på NASDAQ OMX Stockholm och NDX (Nordic Derivatives Exchange). Dessa värdepapper är handelsbara helgfria vardagar mellan 09.00-17.25. Observera att det inte föreligger någon öppnings- eller stängningscall för att bestämma respektive värdepappers jämviktspris.

Observera att det finns instrument med underliggande tillgångar som handlas på andra markandsplatser med andra öppettider. Exempelvis amerikanska aktier handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position.

Du kan handla med Bull & Bear-certifikat, Trackers, Mini futures och Turbos på ett ISK, Kapitalförsäkring och Aktie- & Fondkonto hos Avanza.

Senast uppdaterad 2016-03-22