Så funkar det - Mini futures

Varje Mini future har en bestämd underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar kan vara svenska aktier, aktieindex eller råvaror.

En Mini futures pris står i direkt relation till hur underliggande tillgång utvecklas. Skulle exempelvis oljepriset utvecklas positivt kommer en Mini Long med olja som underliggande tillgång gå upp i värde samtidigt som en Mini Short kommer sjunka i värde.

Hävstången som är inbyggd i en Mini future multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången. Om du t.ex. har en hävstång på 10 och priset på den underliggande tillgången ökar med 1 % betyder det att en Mini long (MINI L) kommer stiga med 10 % samtidigt som en Mini short (MINI S) kommer sjunka med -10 %.

Mini futures har en inbyggd Stop Loss i sin konstruktion. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar Stop Loss-nivån förfaller Mini futuren (knockas). Emittenten, bolaget som ger ut Mini futuren, kommer då avyttra underliggande tillgångar och ett eventuellt restvärde kommer att betalas ut till innehavaren av det stoppade instrumentet. Observera att restvärdet kan vara 0 SEK.

Om du inte använder funktionen Buy-back (se nedan) dröjer det ca. 10 dagar innan ett eventuellt restvärde betalas ut till ditt konto. En bra "tumregel" kan vara att ju högre hävstång desto högre risk och därmed desto mindre fallhöjd till aktuell Stop Loss nivå. 

Stop Loss bufferten uttrycks i procent och pekar på hur stor skillnaden är mellan Stop Loss-nivån och finansieringsnivån. Bufferten står i direkt relation till hur pass volatilt underliggande är. Exempelvis har en volatil aktie en högre buffert medan ett index har en lägre buffert.

Varje Mini future har en inbyggd paritet för att man ska kunna investera med mindre kapital. Genom en paritet på 100 ges en möjlighet att investera med mindre kapital i tillgångar som annars kan ha ett högt värde som t.ex. olika index.

När ett instrument har stoppats kan i vissa fall emittenten ställa upp ett köppris i marknaden som innehavare kan sälja till, motsvarande det restvärde som eventuellt återstår. Detta ger möjligheten att direkt kunna realisera sitt innehav och inte behöva vänta på att få pengarna utbetalade till sitt konto. I normala fall ställer Morgan Stanley & Co. International PLC alltid ett köppris så att du som kund inte behöver vänta på att få tillbaka ditt restvärde.

Observera att denna möjlighet är tidsbegränsad till börsens stängning samma dag som instrumentet stoppats. Priset som erbjuds är detsamma som det eventuella restvärde som betalas ut, exklusive eventuellt courtage.

När en Mini future knockats kan ett eventuellt restvärde betalas ut. Beloppets storlek kan variera och är beroende av vilken nivå emittenten lyckats realisera underliggande tillgång. I bästa fall blir restvärdets storlek skillnaden mellan instrumentets Stop Loss-nivå och finansieringsnivå. I sämsta fall kan restvärdet helt utebli. 

Mini futures har inget fastställt slutdatum vilket innebär att de löper vidare fram till dess att instrumentet når sin Stop Loss-nivå (knockas).

Bull & Bear-certifikat och Mini futures emitterade av Morgan Stanley & Co. International PLC (MSIP) handlas på NASDAQ OMX Stockholm och NDX (Nordic Derivatives Exchange). Dessa värdepapper är handelsbara helgfria vardagar mellan 09.00-17.25. Observera att det inte föreligger någon öppnings- eller stängningscall för att bestämma respektive värdepappers jämviktspris.

Observera att det finns instrument med underliggande tillgångar som handlas på andra markandsplatser med andra öppettider. Exempelvis amerikanska aktier handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position. 

Du kan handla med Bull & Bear-certifikat och Mini futures på ett ISK, Kapitalförsäkring och Aktie- & Fondkonto hos Avanza. 

Senast uppdaterad 2017-02-09