Så funkar det - Certifikat

Varje Bull & Bear-certifikat har en bestämd underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar kan vara svenska aktier, aktieindex eller råvaror. Ett certifikats pris står i direkt relation till hur den underliggande tillgången utvecklas. Skulle exempelvis oljepriset utvecklas positivt kommer ett Bull-certifikat med olja som underliggande tillgång gå upp i värde samtidigt som ett Bear-certifikat kommer sjunka i värde.

Hävstången multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången på ditt Bull & Bear-certifkat.

Om du exempelvis har en produkt med hävstång på 10 och den underliggande tillgången ökar med 1%  så kommer BULL X10 kommer stiga med 10 % samtidigt som en BEAR X10 kommer sjunka med -10 %.

Observera att hävstången för Bull & Bear-certifikat är daglig vilket innebär att en investering som sträcker sig över flera dagar inte behöver följa samma utveckling som den underliggande tillgången. 

Bull & Bear-certifikat har inget fastställt slutdatum så kallat Open end, vilket innebär att de löper vidare fram till dess att emittenten eventuellt väljer att avnotera värdepappret. Detta kan ske vid det tillfälle prissättningen är så pass låg att spreaden mellan köp- och säljpriset blir orimligt stor.

Bull & Bear-certifikat är i och med dess konstruktion inte är lämpat som värdepapper att äga över längre tid på grund av dess dagliga hävstång.

Bull & Bear-certifikat och Mini futures emitterade av Morgan Stanley handlas på NASDAQ OMX Stockholm och NDX (Nordic Derivatives Exchange). Dessa värdepapper är handelsbara helgfria vardagar mellan 09.00-17.25. Observera att det inte föreligger någon öppnings- eller stängningscall för att bestämma respektive värdepappers jämviktspris.

Observera att det finns instrument med underliggande tillgångar som handlas på andra markandsplatser med andra öppettider. Exempelvis amerikanska aktier handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position.

Du kan handla med Bull & Bear-certifikat och Mini futures på ett ISK, Kapitalförsäkring och Aktie- & Fondkonto hos Avanza.

Senast uppdaterad 2017-02-09