1
2
3
Exempel: 520102-1234
 • {{error}}
Du kan tyvärr inte öppna Kapitalförsäkring. För att kunna göra det måste vi kunna bekräfta i folkbokföringsregistret SPAR att du är folkbokförd i Sverige.
Du kan tyvärr inte öppna Investeringssparkonto. För att kunna göra det måste vi kunna bekräfta i folkbokföringsregistret SPAR att du är folkbokförd i Sverige.
Vi kan inte hitta din adress i folkbokföringsregistret SPAR. Det kan bero på ett tekniskt fel eller att du inte är folkbokförd i Sverige. Vänligen ange dina adressuppgifter nedan. Observera att du inte kan bli kund hos oss om du är bosatt utanför EU/EES.
För företagskunder krävs skriftlig ansökan för att öppna Kapitalförsäkringskonto. Skriv ut och fyll i blanketten nedan och skicka till oss för att öppna kontot.
Du kan tyvärr inte öppna Investeringssparkonto som företag.
{{ vm.serviceError.text }}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
Eftersom du bor utomlands behöver vi några extra uppgifter från dig. När du skickar in ditt avtal ska du bifoga följande dokument:
 • En kopia på giltig legitimation.
 • Ett hemvistintyg, som visar din skatterättsliga hemvist (det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst).
 • Ett skatteregistreringsnummer (TIN eller motsvarande) från det land där du är skattskyldig.
Alla kopior ska vara vidimerade (äkthetsintygade) av två oberoende personer med underskrift, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer.
Vi postar ett brev till dig med ditt avtal. Har du frågor ber vi dig att kontakta oss på 08-562 250 00 när du registrerat dig färdigt.
 • {{error}}
Mobiltelefon

Som en säkerhetsåtgärd kommer du att få en engångskod skickad till ditt mobilnummer när du tar ut pengar från ditt konto.

 • {{error}}
Medborgarskap

De lagar som Avanza följer kräver att vi känner till våra kunders medborgarskap. Har du dubbla medborgarskap behöver du ange båda här nedan.

Har du flera medborgarskap måste alla uppges.
 • {{error}}
Deklarations- eller skattskyldig i USA

Du kan anses vara deklarations-/skattskyldig i USA om du exempelvis är amerikansk medborgare (även vid dubbelt medborgarskap), har ett permanent uppehållstillstånd (green card), äger fastighet eller vistas i större omfattning i USA.
Läs mer om amerikansk anknytning på IRS hemsida

Skatterättslig hemvist i annat land (ej USA)

Skatterättslig hemvist har du normalt endast i ett land, där du har din huvudsakliga bosättning. Om du vet med dig att något annat land än Sverige betraktar dig som huvudsakligen bosatt även där, ska du ange detta val.

Personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap eller på annat sätt är skatt-/deklarationsskyldig i USA kan av skattemässiga skäl inte öppna depå/konto för värdepappershandel hos oss.
Ange land för skatterättslig hemvist utöver Sverige
 • {{ option.name }}
Person som är deklarations- eller skattskyldig i andra länder än Sverige kan av juridiska skäl inte signera avtalet med BankID eller Mobilt BankID.
 • {{error}}
 • {{error}}
Mobiltelefon

Som en säkerhetsåtgärd kommer du att få en engångskod skickad till ditt mobilnummer när du tar ut pengar från ditt konto.

 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
 • {{error}}
Eftersom du bor utomlands behöver vi några extra uppgifter från dig. När du skickar in ditt avtal ska du bifoga följande dokument:
 • En kopia på giltig legitimation.
 • Ett hemvistintyg, som visar din skatterättsliga hemvist (det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst).
 • Ett skatteregistreringsnummer (TIN eller motsvarande) från det land där du är skattskyldig.
Alla kopior ska vara vidimerade (äkthetsintygade) av två oberoende personer med underskrift, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer.
Vi postar ett brev till dig med ditt avtal. Har du frågor ber vi dig att kontakta oss på 08-562 250 00 när du registrerat dig färdigt.
Medborgarskap

De lagar som Avanza följer kräver att vi känner till våra kunders medborgarskap. Har du dubbla medborgarskap behöver du ange båda här nedan.

Har du flera medborgarskap måste alla uppges.
 • {{error}}
Deklarations- eller skattskyldig i USA

Du kan anses vara deklarations-/skattskyldig i USA om du exempelvis är amerikansk medborgare (även vid dubbelt medborgarskap), har ett permanent uppehållstillstånd (green card), äger fastighet eller vistas i större omfattning i USA.
Läs mer om amerikansk anknytning på IRS hemsida

Skatterättslig hemvist i annat land (ej USA)

Skatterättslig hemvist har du normalt endast i ett land, där du har din huvudsakliga bosättning. Om du vet med dig att något annat land än Sverige betraktar dig som huvudsakligen bosatt även där, ska du ange detta val.

Personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap eller på annat sätt är skatt-/deklarationsskyldig i USA kan av skattemässiga skäl inte öppna depå/konto för värdepappershandel hos oss.
Ange land för skatterättslig hemvist utöver Sverige
 • {{ option.name }}
Person som är deklarations- eller skattskyldig i andra länder än Sverige kan av juridiska skäl inte signera avtalet med BankID eller Mobilt BankID.
 • {{error}}
 • {{error}}
Mobiltelefon

Som en säkerhetsåtgärd kommer du att få en engångskod skickad till ditt mobilnummer när du tar ut pengar från ditt konto.

 • {{error}}

Välj dina inloggningsuppgifter

 • {{error}}
- Minst 8 tecken
- Måste innehålla både bokstäver och siffror
 • {{error}}
Viktigt! Kom ihåg dina inloggningsuppgifter. Du kan endast få nya lösenord via post.

Godkänn kontovillkor

AF
ISK
SPAR
KF
{{account.name}}
Aktie- & fondkonto
Som kund hos oss får du automatiskt ett Aktie- & fondkonto. Det är en traditionell depå vilket innebär att du betalar 30 % i reavinst när du säljer värdepapper och kan kvitta vinster mot förluster. Kontot går inte att avsluta och har givetvis inga kontoavgifter. Läs mer om Aktie- & fondkonto
Investeringssparkonto (ISK)
Ett ISK är ett schablonbeskattat konto vilket innebär att du betalar en låg, årlig procentsats på värdet av ditt kapital. Detta gör att du slipper deklarera för dina affärer. ISK är det vanligaste kontot hos våra kunder och har givetvis inga kontoavgifter. Läs mer om ISK
Sparkonto
Ett sparkonto är ett konto där du inte kan handla med värdepapper utan endast placera likvida medel. Läs mer om Sparkonto
Kapitalförsäkring
En Kapitalförsäkring är, likt ett ISK, ett schablonbeskattat konto. Det innebär att du betalar en låg, årlig procentsats på värdet av ditt kapital. Du får fritt välja förmånstagare till kontot och slipper deklarera för dina affärer. En Kapitalförsäkring har givetvis inga kontoavgifter, det enda du betalar är en riskpremie. Läs mer om Kapitalförsäkring

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att du är garanterad ersättning om Avanza går i konkurs. Ersättningen gäller för likvider på Aktie- & fondkonto{{vm.depositGuaranteeAccountsText(vm.customer.openingAccounts)}} upp till 950 000 SEK.

Information om insättningsgarantin

{{ vm.serviceError.text }}
Det verkar finnas fel i formuläret. Var vänlig kontrollera dina svar.

Vill du verkligen avbryta?

Om du avbryter kommer allt du har fyllt i att försvinna.

Registrering pågår.

Var god vänta.