Louise Hedberg

Louise Hedberg

Louise Hedberg är sedan 2010 ansvarig för ägarfrågor på tillväxt- och frontiermarknadsspecialisten, East Capital. Louise började sin karriär som konsult på JKL Group, en ledande nordisk konsultfirma inriktad på strategisk kommunikation, men har över tid ägnat mer och mer tid åt ägarstyrning och hållbarhetsfrågor och arbetar idag som specialist med fokus på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (så kallade ESG frågor). Louise har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och har läst hållbar utveckling och hållbart företagande vid Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre.

Ställ Louise en fråga på Twitter #avanzaforum
Vi väljer ut ett antal frågor som vi kommer ställa på scen eller i pausen

Mediapartner

Huvudsponsorer

Arenasponsorer

Samarbetspartner