Villkor

För att ta del av produktinformationen, läs igenom och acceptera nedanstående villkorstext. Paradox Interactive ABs erbjudande enligt denna hemsida ("erbjudandet") riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Ingen av de emitterade produkterna har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definitionen i Regulation S i Securities Act) eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act. Ingen av de emitterade produkterna får heller överlåtas eller utbjudas till försäljning i Australien, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land eller någon annan jurisdiktion om det förutsätter ytterligare registreringsåtgärder. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospekten, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

Jag bekräftar att jag läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna webbplats och att jag accepterar dessa. Jag bekräftar att jag inte är bosatt i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet på denna webbplats eller anmälan om teckning av aktier inte skulle vara förenlig med lagar eller regler där distributionen eller erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, godkännande, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag. Please note that due to legal restrictions, this information is only available in Swedish.

Vänligen klicka "Jag accepterar" nedan för att bekräfta att du godkänner ovanstående.

Möjlighet att teckna aktier i Paradox!

Paradox Interactive AB (publ) utvecklar och förlägger mycket populära strategi-, simulerings- och rollspel. Med sin unika spelkatalog och närmare 5 miljoner användare världen över tar nu Paradox steget till First North Premier – vill du vara med på resan?

Paradox ska noteras på Nasdaq First North Premier, och du kan anmäla ditt intresse här!

Paradox grundades 1998 och har sedan dess varit en ledande och högt rankad utgivare av PC-baserade strategispel. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och utvecklar både egna spel och förlägger spel åt andra utvecklare. Bolaget är väl känt för sin spelkatalog och har en särskilt stark internationell närvaro, främst i USA och Europa. Paradox utgör en viktig del av det framgångsrika svenska spelundret som skördat stora internationella framgångar under senare år.

Paradox består idag av Paradox Development Studio, Paradox Arctic och White Wolf Publishing och bolaget äger större delen av portföljens varumärken vilka sammanlagt består av fler än 83 speltitlar.

Bolagets stadigt växande spelportfölj inkluderar väletablerade spel såsom kritikerrosade Europa Universalis, Cities: Skylines, Crusader Kings, Magicka och Hearts of Iron-serien. Spelkatalogen växer ständigt och speltitlarna fortsätter att generera intäkter över lång tid. Paradox omsatte 604 miljoner kronor 2015 och har i genomsnitt uppvisat en årlig tillväxt om cirka 50 procent sedan 2008. Resultat före skatt uppgick till 242 miljoner kronor för 2015. Bolagets målsättning är att fortsätta växa under lönsamhet även framgent.

Kommande spelreleaser

Under andra kvartalet 2016 planerar Paradox att lansera två egen utvecklade spel, det första är rymdstrategispelet Stellaris och det andra är Hearts of Iron IV. Senare i år kommer Paradox också lansera Tyranny och det är utvecklat i samarbete med Obsidian.

Partner Investor

Swedbank Robur har som långsiktig Partnerinvesterare åtagit sig att förvärva aktier i Paradox motsvarande ett värde om 60 miljoner kronor förutsatt att listningen genomförs.

Korta fakta
Pris aktie: 33 kr
Minsta investering: 300 aktier därefter i jämna poster om 100 aktier
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 24 maj, 2016, kl 17:00
Information om tilldelning: Omkring den 31 maj genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 30 maj
Beräknad första handelsdag: 31 maj
www.paradoxinteractive.com
PDF Prospekt

Ej kund?
PDF Anmälningssedel
PDF Informationsbroschyr
Anmäl intresse här!

Erbjudandet

Paradox står nu inför nästa steg i Bolagets utveckling och tittar aktivt på att bredda verksamheten mot andra plattformar än PC och att expandera geografiskt utanför huvudmarknaderna Nordamerika och Europa. Några av de viktigaste tillgångarna för Paradox är dess anställda och fans. För att ge dem en möjlighet att investera i Bolaget har Styrelsen för Paradox ansökt om listning på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen har styrelsen beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna riktad till allmänheten för att skapa goda förutsättningar för en regelbunden och likvid handel i Bolagets aktie. Ytterligare viktiga syften med noteringen är att erhålla en marknadsvärdering av Bolaget och att kunna använda Paradox aktie som betalningsmedel vid förvärv.

Priset per aktie är 33 SEK vilket gör att erbjudandet uppgår till 539 MSEK. Courtage utgår ej. Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för erbjudandet till allmänheten ska ske under perioden 3-24 maj 2016 och avse lägst 300 aktier i jämna poster om 100 aktier.

Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.