Jämställda bolag

Här finner du topplistan för jämställda börsbolag enligt AllBrightrapporten 2018. Vi har valt att lista de 25 första bolagen på den gröna listan som ligger inom spannet för jämn könsfördelning enligt AllBright. 

  • Idag -0,25%
  • 3 mån. 2,98%
  • 1 år 7,71%
  • 3 år 22,91%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Humana -0,87% -14,63% 13,04% -17,70% 57,20 2 352 Köp
2. Wihlborgs Fastigheter 0,90% 18,26% 34,16% 62,98% 134,70 4 514 Köp
3. Atrium Ljungberg B 1,23% -0,36% 20,77% 25,19% 164,00 3 261 Köp
4. Immunicum -1,36% -7,10% 17,18% -70,33% 7,98 4 136 Köp
5. Feelgood Svenska 3,90% 1,03% -20,81% 144,17% 2,93 1 615 Köp
6. Dedicare B -2,59% 4,23% -8,31% 26,73% 64,00 3 956 Köp
7. AQ Group 1,70% 12,17% -4,55% 2,94% 167,80 2 997 Köp
8. NP3 Fastigheter 0,14% 17,99% 21,48% 74,35% 74,10 3 220 Köp
9. Hennes & Mauritz B -0,32% 22,53% 13,89% -44,68% 164,48 82 645 Köp
10. Wallenstam B 0,96% 5,78% 24,64% 38,93% 95,10 5 429 Köp
11. Int. Engelska Skolan -0,37% -16,36% -14,78% - 54,20 1 185 Köp
12. Episurf B -3,59% -54,39% -72,99% -88,12% 1,61 2 028 Köp
13. Corem Property Group A 0,77% 26,44% 42,93% -77,33% 13,15 744 Köp
14. Concordia Maritime B -0,45% -9,02% 5,21% -37,64% 11,10 852 Köp
15. Castellum -1,59% 6,72% 29,05% 38,53% 176,35 31 896 Köp
16. Arion Banki SDB -1,04% -3,56% - - 5,69 1 618 Köp
17. Knowit 0,23% 33,68% 28,43% 243,43% 215,50 4 975 Köp
18. Creades A -2,16% 16,09% 11,01% 54,88% 317,50 5 533 Köp
19. Öresund -0,31% -2,83% -1,66% 13,15% 130,40 8 121 Köp
{point.name}
{point.y} %

Listan visar de 20 första bolagen (av 47 bolag) på gröna listan från AllBrightrapporten framtagen i oktober 2018. Läs hela rapporten här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.