Jämställda bolag

Här finner du topplistan för jämställda börsbolag enligt AllBrightrapporten 2018. Vi har valt att lista de 25 första bolagen på den gröna listan som ligger inom spannet för jämn könsfördelning enligt AllBright. 

  • Idag 0,25%
  • 3 mån. 4,21%
  • 1 år 8,36%
  • 3 år 21,69%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Humana -1,19% -11,82% 15,02% -16,86% 58,20 2 353 Köp
2. Wihlborgs Fastigheter -0,08% 19,49% 29,37% 56,97% 131,70 4 508 Köp
3. Atrium Ljungberg B 0,63% 0,38% 20,88% 22,92% 159,80 3 264 Köp
4. Immunicum 1,52% -12,29% 19,79% -75,93% 7,99 4 125 Köp
5. Feelgood Svenska 0,00% -2,41% -22,25% 150,44% 2,83 1 607 Köp
6. Dedicare B 0,75% 18,37% -17,28% 31,37% 67,00 3 957 Köp
7. AQ Group 0,12% 7,66% -4,00% 2,52% 163,00 2 993 Köp
8. NP3 Fastigheter 1,21% 17,74% 21,16% 76,06% 75,00 3 223 Köp
9. Hennes & Mauritz B 0,99% 22,25% 22,53% -44,83% 167,16 82 643 Köp
10. Wallenstam B -0,74% 5,42% 21,80% 34,44% 93,30 5 418 Köp
11. Int. Engelska Skolan -0,73% -18,26% -17,27% - 54,60 1 187 Köp
12. Episurf B 0,00% -49,17% -70,00% -86,93% 1,83 2 027 Köp
13. Corem Property Group A 1,50% 28,20% 50,00% -77,12% 13,50 748 Köp
14. Concordia Maritime B -0,88% -7,02% 7,14% -36,08% 11,25 852 Köp
15. Castellum -0,48% 5,64% 30,11% 37,09% 177,80 31 860 Köp
16. Arion Banki SDB -0,69% 7,69% - - 5,74 1 624 Köp
17. Knowit -0,48% 27,91% 25,45% 224,51% 208,50 4 794 Köp
18. Creades A 3,63% 23,26% 15,67% 56,80% 328,50 5 527 Köp
19. Öresund -0,30% -2,96% 2,34% 13,42% 131,00 8 148 Köp
{point.name}
{point.y} %

Listan visar de 20 första bolagen (av 47 bolag) på gröna listan från AllBrightrapporten framtagen i oktober 2018. Läs hela rapporten här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.