Peter Westling, Marknadsdirektör, Avanza

Peter har jobbat som marknadsdirektör på Avanza sedan 2012 och har gjort både bra och dåliga affärer som han gärna delar med sig av. Här är hans största aktieinnehav just nu.

  • Idag -0,24%
  • 3 mån. 6,03%
  • 1 år 9,81%
  • 3 år 33,32%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Avanza Bank Holding -1,14% -7,65% 7,88% 45,12% 365,70 6 646 Köp
Autoliv SDB 0,26% 0,74% -6,92% 36,04% 955,00 9 646 Köp
Axfood -0,28% 4,78% -3,98% 57,98% 144,60 19 730 Köp
Castellum -0,23% 5,23% 10,95% 10,76% 128,70 19 355 Köp
Fabege -0,68% 5,32% 17,17% 70,10% 160,40 5 648 Köp
G4S plc -0,85% 21,80% 48,14% 20,17% 27,88 2 219 Köp
Hennes & Mauritz B -0,40% -6,62% -13,88% -21,13% 222,80 94 960 Köp
Hexagon B -0,10% 5,49% 18,89% 84,90% 384,60 8 698 Köp
Investor B 0,03% 11,17% 35,84% 53,19% 398,00 45 862 Köp
Kinnevik B 0,92% -1,23% 17,38% -9,87% 241,10 30 295 Köp
Novo Nordisk B -0,14% 11,00% -25,44% 19,33% 276,60 12 390 Köp
Scandi Standard -1,35% 3,79% -7,20% - 54,75 4 141 Köp
Tele2 B 0,00% 11,70% 21,65% 14,25% 90,20 21 844 Köp
Telia Company 0,15% 9,62% 0,63% -19,33% 39,77 33 438 Köp
Vestas Wind Systems 0,17% 15,27% 26,05% 104,92% 600,00 3 505 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktie- och optionsinnehaven i Peters portfölj per 2016-12-28. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.