Peter Westling, Marknadsdirektör, Avanza

Peter har jobbat som marknadsdirektör på Avanza sedan 2012 och har gjort både bra och dåliga affärer som han gärna delar med sig av. Här är hans största aktieinnehav just nu.

  • Idag -0,44%
  • 3 mån. 1,75%
  • 1 år 1,80%
  • 3 år 37,36%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Avanza Bank Holding -1,22% -13,11% -5,82% 33,94% 331,50 6 880 Köp
Autoliv SDB 0,73% -12,29% -3,44% 42,25% 899,00 9 209 Köp
Axfood -0,60% -5,26% -10,78% 57,58% 133,20 19 440 Köp
Castellum -2,27% -4,51% -8,27% 13,01% 116,40 19 339 Köp
Fabege 1,01% -0,38% 5,95% 70,65% 145,05 5 989 Köp
G4S plc -0,89% 25,89% 42,47% 22,62% 25,53 1 966 Köp
Hennes & Mauritz B -0,47% -8,67% -12,92% -18,95% 231,80 91 591 Köp
Hexagon B -0,42% 8,15% 13,66% 69,78% 354,50 9 850 Köp
Investor B -0,85% 5,94% 27,93% 61,86% 363,70 43 284 Köp
Kinnevik B -0,71% 8,00% 4,98% 7,07% 236,20 29 115 Köp
Novo Nordisk B -0,56% -8,67% -35,36% -2,96% 232,90 12 725 Köp
Scandi Standard -0,48% -9,21% -9,61% - 51,75 4 348 Köp
Tele2 B -0,18% 14,61% 11,85% 6,50% 83,55 23 331 Köp
Telia Company 0,27% 0,95% -11,26% -21,89% 37,18 34 955 Köp
Vestas Wind Systems 0,00% 24,80% 17,62% 181,64% 547,50 3 548 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktie- och optionsinnehaven i Peters portfölj per 2016-12-28. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.