Henrik Källén, Vice VD, Avanza

Henrik har jobbat på Avanza så länge någon kan minnas och varit alltifrån mäklarchef till VD för vårt försäkringsbolag Avanza Pension. Nu är han COO och delar mer än gärna med sig av sina investeringar.

  • Idag 0,36%
  • 3 mån. 7,22%
  • 1 år 23,24%
  • 3 år 34,61%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Avanza Bank Holding 1,28% -11,19% 12,35% 42,24% 355,60 6 689 Köp
Corem Property Group 0,50% 8,67% 41,20% 63,01% 40,10 640 Köp
Ericsson B 0,53% 8,76% -14,65% -27,26% 57,10 32 845 Köp
Fortum Oyj 0,38% -10,81% 1,83% -16,08% 13,36 6 639 Köp
Hennes & Mauritz B 0,14% -6,32% -24,37% -20,07% 219,40 93 286 Köp
Industrivärden C 0,29% 21,68% 39,47% 52,03% 206,00 20 884 Köp
Investor B 0,22% 14,22% 33,19% 63,60% 404,90 45 307 Köp
Kinnevik B -1,09% 3,41% -1,50% 5,02% 236,40 30 132 Köp
Nordea Bank 4,01% 2,83% 36,34% 20,31% 109,00 28 729 Köp
Sandvik -0,28% 19,50% 64,39% 54,31% 142,20 16 195 Köp
SAS PREF -0,55% -0,37% -2,35% 5,46% 541,00 4 591 Köp
Skanska B -0,56% -3,77% 17,66% 43,08% 211,90 26 819 Köp
SKF B 1,78% 10,07% 28,03% 17,44% 194,60 9 892 Köp
Svolder B -0,44% 13,32% 75,15% 141,18% 225,50 4 680 Köp
Telia Company -1,12% 0,87% -7,46% -23,08% 36,10 34 121 Köp
Tesla Inc 1,74% 24,13% 26,76% 58,18% 314,00 5 857 Köp
Volvo B -0,34% 28,34% 48,84% 42,34% 144,90 29 403 Köp
Öresund 0,00% 6,58% 43,36% 101,24% 162,00 5 716 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktie- och optionsinnehaven i Henriks portfölj per 2016-12-28. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.