Claes Hemberg, Sparekonom, Avanza

Vår kära Sparekonom Claes Hemberg visar här upp innehaven i sin populära Folkportfölj som han ofta skriver om på sin blogg.
Läs mer om hans tankar bakom investeringarna!

  • Idag 0,58%
  • 3 mån. 1,05%
  • 1 år 4,73%
  • 3 år 39,16%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Swedol B 2,30% 26,83% 65,08% 36,84% 31,20 2 459 Köp
Hennes & Mauritz B -0,14% -8,03% -25,70% -19,53% 220,90 92 810 Köp
Bilia A 1,48% -20,09% -1,16% 77,66% 171,00 6 077 Köp
Autoliv SDB 0,72% -10,74% -0,60% 34,99% 910,50 9 664 Köp
Scandi Standard 0,46% -3,54% -5,22% - 54,50 4 478 Köp
ASSA ABLOY B 1,09% 15,44% 17,68% 73,93% 194,40 7 386 Köp
MQ Holding -0,30% -8,70% -18,64% 25,84% 33,60 6 218 Köp
Trelleborg B 0,25% 10,79% 37,27% 48,87% 204,40 9 027 Köp
Novo Nordisk B 0,32% 3,47% -32,49% 4,24% 250,80 12 448 Köp
NIBE Industrier B -0,39% 5,10% 11,10% 69,59% 77,25 15 542 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktieinnehaven i Claes folkaktieportfölj per 2016-12-28. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.