Claes Hemberg, Sparekonom, Avanza

Vår kära Sparekonom Claes Hemberg visar här upp innehaven i sin populära Folkportfölj som han ofta skriver om på sin blogg.
Läs mer om hans tankar bakom investeringarna!

  • Idag -0,84%
  • 3 mån. 8,82%
  • 1 år 18,22%
  • 3 år 33,59%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Swedol B -1,57% -2,18% 33,62% 75,42% 31,40 4 109 Köp
Autoliv SDB -0,10% 21,73% 12,69% 39,84% 1 039,00 8 287 Köp
Trelleborg B -0,93% 7,04% 22,90% 62,62% 202,30 9 519 Köp
Volvo B -0,92% 15,37% 63,90% 100,25% 162,10 34 419 Köp
NIBE Industrier B -0,75% 7,78% 14,85% 60,81% 79,65 15 956 Köp
Novo Nordisk B -0,24% 12,53% 46,34% 23,33% 327,80 11 309 Köp
HEXPOL B 0,61% 2,86% 7,34% 26,96% 82,65 6 571 Köp
Investor B -1,08% 6,87% 30,72% 47,19% 403,00 53 004 Köp
Ericsson B -1,37% 12,56% 13,31% -42,47% 54,05 32 902 Köp
Kinnevik B -0,73% 11,54% 22,72% 14,35% 271,70 42 245 Köp
Nobina -1,06% 18,83% -20,85% - 46,70 13 187 Köp
Hennes & Mauritz B -1,95% -9,06% -28,89% -38,79% 190,80 91 963 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktieinnehaven i Claes folkaktieportfölj per 2017-10-10. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.