Claes Hemberg, Sparekonom, Avanza

Vår kära Sparekonom Claes Hemberg visar här upp innehaven i sin populära Folkportfölj som han ofta skriver om på sin blogg.
Läs mer om hans tankar bakom investeringarna!

  • Idag -0,87%
  • 3 mån. -11,69%
  • 1 år -4,70%
  • 3 år 14,26%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Swedol B -1,44% -13,33% 14,71% 28,17% 27,30 2 653 Köp
Trelleborg B -1,41% -8,59% 22,34% 35,15% 188,40 9 308 Köp
HEXPOL B -0,89% -15,13% 10,55% 37,46% 83,85 5 983 Köp
Autoliv SDB 0,68% -2,80% -2,96% 25,94% 886,00 9 421 Köp
Ericsson B 0,19% -5,66% -18,41% -39,59% 52,50 34 325 Köp
NIBE Industrier B -0,57% 1,88% 8,12% 66,60% 78,55 15 134 Köp
Volvo B 0,36% -2,85% 55,36% 60,71% 139,90 30 975 Köp
Nobina -2,22% -26,82% -16,95% - 39,70 11 801 Köp
Novo Nordisk B -2,20% 5,36% -27,85% 5,28% 267,30 12 061 Köp
Scandi Standard -2,13% 8,49% -8,73% 25,55% 57,50 3 781 Köp
SCA B 1,79% -77,53% -74,92% -62,66% 65,35 15 381 Köp
Hennes & Mauritz B -2,56% -3,35% -17,64% -25,76% 213,30 95 555 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktieinnehaven i Claes folkaktieportfölj per 2017-07-05. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.