Om bolaget (SBC)

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  25,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:31

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum är en bostadsrättsförening. Bolaget tillhandahåller tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar, med avsikt att vara en värdeskapande aktör för föreningar och bostadsrättshavare. Idag drivs även en kundportal där kundernas styrelsearbete kan skötas när det passar dem. Nuvarande bolag skapades 2000 och SBC har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Ola Gunnarsson
Ordförande
Stefan Jakobsson
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 029 596 250 SEK
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
41 183 850 aktier
Totalt
41 183 850 aktier
Introdatum
2006-02-27

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-07-10
Delårsrapport
2020-10-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-05-07
Ordinarie utdelning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
 • Utdelning/aktie: 1,1 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: 2019-05-13
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-05-06
Delårsrapport
2019-02-15
Erbjudande: Erbjudande
 • OBOS BBL offers 25 SEK /share
 • Datum: 2019-02-15
 • Tidsperiod: 2019-02-18 - 2019-03-11
 • Pris: 25,00
2019-02-22
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-07
 • Vem: Tantal Investment AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Gabriel Fitzgerald
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 56,80 %
 • Röstandel: 56,80 %
2019-03-07
 • Vem: Håkan Blomdahl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Misselle AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Stefan Engström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Peter Agardh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-01-15
 • Vem: OBOS BBL
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 36,59 %
 • Röstandel: 36,59 %
2019-01-15
 • Vem: Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,35 -1,41 -4,60 -3,15 -18,78
AGNC Investment Corp -1,91 -1,49 -9,30 -6,80 -17,62
Acadia Realty Trust 0,40 0,47 2,57 -3,26 -3,02
Acrinova -0,56 -4,55 -10,53 -2,62 14,42
Adapteo -1,83 -2,73 -10,83 - -
Aedifica SA 1,78 3,55 9,70 25,92 27,42
Agat Ejendomme -4,23 -7,85 -18,51 -21,53 -50,62
Agree Realty Corp -0,06 0,36 14,54 6,92 28,07
Akelius Residential Pref 0,14 -0,29 -1,55 1,60 0,58
Alexander & Baldwin Inc 1,05 3,72 3,53 -1,57 -2,45
Ägare Kapital % Röster %
FC Sun Intressenter AB 58,50 58,50
OBOS BBL 39,60 39,60
Försäkringsaktiebolage... 0,10 0,10
Handelsbanken Liv Förs... 0,10 0,10
Nordnet Pensionsförsäk... 0,10 0,10
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
103,84
Räntabilitet eget kapital %
65,00
Balanslikviditet
1,18
Räntabilitet totalt kapital %
30,00
Kassalikviditet
1,18
Ändring eget kapital %
8,00
Soliditet %
46,00
Ändring totalt kapital %
0,21
Kapitalomsättningshast.
1,90
Bruttomarginal %
65,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
16,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
16,00
Andel utdelad vinst %
-