Om bolaget (SBC)

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  25,00
 • Högst
  25,40
 • Lägst
  25,00
 • Antal
  1 000
 • Tid
  17:29:53

SBC

SBC är en helhetsleverantör av förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar. Kunderna består av bostadsrättsföreningar och deras styrelser.

VD
Ola Gunnarsson
Ordförande
Bernt Ingman
Hemsida
www.sbc.se
Bransch
-
Börsvärde
1 029 596 250 SEK
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
41 183 850 aktier
Totalt
41 183 850 aktier
Introdatum
2006-02-27

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-07
Ordinarie utdelning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: 2019-05-13
2019-05-06
Delårsrapport
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-02-15
Erbjudande: Erbjudande
 • OBOS BBL offers 25 SEK /share
 • Datum: 2019-02-15
 • Tidsperiod: 2019-02-18 - 2019-03-11
 • Pris: 25,00
2019-02-22
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
200 315 000
Immateriella anläggningstillgångar 78 151 000
Materiella anläggningstillgångar 11 509 000
Finansiella anläggningstillgångar 545 000
Summa anläggningstillgångar 90 205 000
Kassa och bank 64 851 000
Summa omsättningstillgångar 110 110 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 117 857 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 5 954 000
Långfristiga skulder 4 527 000
Kortfristiga skulder 71 977 000
Årets resultat 44 405 000
Total fakturering 431 458 000
Rörelseresultat 57 680 000
Summa finansnetto -215 000
Resultat efter finansiella poster 57 465 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-07
 • Vem: Tantal Investment AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Håkan Blomdahl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Gabriel Fitzgerald
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 56,80 %
 • Röstandel: 56,80 %
2019-03-07
 • Vem: Misselle AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Peter Agardh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-07
 • Vem: Stefan Engström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-01-15
 • Vem: OBOS BBL
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 36,59 %
 • Röstandel: 36,59 %
2019-01-15
 • Vem: Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
Ägare Kapital % Röster %
AB Apriori 43,90 43,90
Riksförbundet Bostadsr... 36,00 36,00
Capital Cube AB (Blomd... 10,00 10,00
Avanza Pension (Avanza... 2,10 2,10
Institut för Bostadsrä... 0,90 0,90
Nordnet Pensionsförsäk... 0,90 0,90
Ängbacken Invest AB 0,90 0,90
Fritz Maagard 0,40 0,40
Hans Haraldsson 0,30 0,30
Lennart Hedquist 0,20 0,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
40,27
Balanslikviditet
0,99
Räntabilitet totalt kapital %
30,66
Kassalikviditet
0,99
Ändring eget kapital %
6,67
Soliditet %
57,63
Ändring totalt kapital %
8,91
Kapitalomsättningshast.
2,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
14,69
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,25
Andel utdelad vinst %
92,36