Om bolaget (STSA)

Satsuma Pharmaceuticals Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,29 %
 • Utv. idag USD
  -2,04 USD
 • Köp
  24,72
 • Sälj
  -
 • Senast
  25,96
 • Högst
  27,51
 • Lägst
  24,72
 • Antal
  91 538
 • Tid
  22:00:10

Sterling Financial Group

Sterling Financial är ett amerikanskt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av traditionella bank- och finanstjänster inriktat mot kapitalförvaltning, lånefinansiering samt tillhörande rådgivning. Verksamhet bedrivs via flertalet dotterbolag, med störst verksamhet inom den nordamerikanska marknaden. Kunderna består både av företagskunder, samt privata aktörer.
VD
Craig Jorasch
Ordförande
Craig Jorasch
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
486 904 516 USD
Satsuma Pharmaceuticals Inc
17 389 447 aktier
Totalt
17 389 447 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-12
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,37 0,89 1,31 14,69 5,40
10X Genomics Inc 2,85 3,92 9,71 39,12 -
111 Inc 0,15 7,67 -3,16 -10,13 32,16
1Life Healthcare Inc 2,23 3,80 20,49 106,05 -
22nd Century Group Inc 2,04 8,06 -19,21 10,34 -60,50
2cureX -0,49 -7,76 56,59 59,06 34,67
9 Meters Biopharma Inc 5,72 -13,27 -7,08 - -
ABIOMED Inc 0,40 4,07 8,15 66,11 3,26
Abbott Laboratories 0,13 1,00 2,57 7,64 8,60
Abbvie Inc -0,03 0,17 3,30 24,59 39,44
Abeona Therapeutics Inc 0,59 19,58 17,93 46,78 -21,56
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-