Om bolaget (CPHCAP ST)

Copenhagen Capital Stam

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,00 DKK
 • Köp
  2,94
 • Sälj
  3,00
 • Senast
  3,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:08:23

Copenhagen Capital

Copenhagen Capital är ett investmentbolag som erbjuder en investeringsportfölj inriktad mot klimatneutrala investeringsmöjligheter och förnyelsebar energi. Bolaget hette tidigare KlimaInvest.

VD
Lars Falster
Ordförande
Henrik Oehlenschlæger
Hemsida
www.copenhage...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
136 500 000 DKK
Copenhagen Capital Præf
31 380 953 aktier
Copenhagen Capital Stam
45 500 000 aktier
Totalt
76 880 953 aktier
Introdatum
2007-10-30

Kommande händelser

2019-08-27
Delårsrapport
2019-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-14
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning Copenhagen Capital Stam
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-03-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CPHCAP-PREF-N
 • Noteringsperiod: 2019-03-07 - 2019-04-30
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-03-26
Årsrapport
2019-03-07
Nyintroduktion
 • Värdepapper: CPHCAP-PREF-N
 • Aktielista : Small Cap Copenhagen
 • Marknad: Köpenhamnsbörsen
 • Introduktionspris: -
2018-11-06
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 448 800 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 448 800 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 22 900 000
Summa tillgångar 471 700 000
Eget kapital 189 200 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 272 600 000
Kortfristiga skulder 9 900 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-01
 • Vem: Hans August Lund and affliated parties
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,13 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,39 -0,71 -6,60 0,07 -0,59
ABG Sundal Collier Holding 1,21 0,67 -14,20 -8,93 -37,29
ALM Equity 0,00 -2,50 1,56 14,71 -5,34
ALM Equity Pref -0,20 0,41 1,03 0,82 -5,96
Aega -5,92 -4,67 50,53 33,64 74,39
Agat Ejendomme -3,69 -4,62 -11,71 -2,00 -44,87
Akelius Residential Pref 0,15 0,15 -1,15 -1,01 0,15
Aker -0,09 -3,03 -15,45 -16,46 -10,05
Aktia Bank Abp 0,25 -3,46 -7,95 -12,05 -6,68
Alm. Brand 0,59 -0,25 -9,70 4,66 -11,65
Amasten Fastighets 4,62 13,33 24,09 36,82 78,01
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-