Om bolaget (PGDC)

Patagonia Gold Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -14,29 %
 • Utv. idag CAD
  -0,010 CAD
 • Köp
  0,060
 • Sälj
  0,070
 • Senast
  0,060
 • Högst
  0,070
 • Lägst
  0,060
 • Antal
  7 072
 • Tid
  21:21:00

Patagonia Gold

Patagonia Gold är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på utvinning och investeringar i diverse metaller och mineraler, främst guld. Verksamhet återfinns idag i Argentina där bolaget är aktiva genom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning, till fullskaletester. Patagonia Gold har sitt huvudkontor i London.
VD
Christopher Van Tienhoven
Ordförande
Christopher Van Tienhoven
Hemsida
https://patag...
Bransch
Teknik
Börsvärde
32 698 150 CAD
Patagonia Gold Corp
467 116 441 aktier
Totalt
467 116 441 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-14
Bolagsstämma
2020-10-16
Bolagsstämma
2020-10-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,68 -0,70 4,63 6,81 37,65
01 Communique Laboratory Inc 7,55 1,79 -19,72 -22,97 39,02
1911 Gold Corp 1,33 11,76 -9,52 -35,59 -36,67
21Vianet Group Inc 1,17 9,81 -24,40 -37,81 -21,17
24SevenOffice -1,57 2,88 -0,79 -28,98 -13,19
3D Systems Corp 4,23 7,86 -30,28 29,46 322,12
48North Cannabis Corp 0,00 0,00 -27,27 -27,27 -40,00
8x8 Inc -0,54 -2,35 -7,34 -21,68 50,58
9F Inc -2,12 -2,12 -29,66 22,52 -5,61
A10 Networks Inc 3,69 13,61 14,82 48,74 57,80
AAC Clyde Space 0,48 2,81 19,58 27,14 -1,42
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-