Om bolaget (EWP)

EWPG Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,45 %
 • Utv. idag SEK
  +0,145 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,350
 • Högst
  4,460
 • Lägst
  4,150
 • Antal
  6 731
 • Tid
  17:29:44

Eco Wave Power

Eco Wave Power är ett teknikbolag. Bolaget har utvecklat en patenterad lösning som använder havsvågor för att skapa grön energi. Tekniken utgår ifrån vågenergianläggningar som är kopplade till diverse nationella elnät. Delprodukterna består av olika dämpare, punktabsorberare, samt vågsvallskonverterare som installeras till havs. Kunderna består huvudsakligen av offentliga aktörer och dessa återfinns på global nivå.
VD
Inna Braverman
Ordförande
Mats Andersson
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
148 223 491 SEK
EWPG Holding
35 194 844 aktier
Totalt
35 249 344 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-26
Bolagsstämma
2020-05-29
Delårsrapport
2020-05-13
Ordinarie utdelning EWPG Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-13
 • Utdelningsdag: -
2020-02-28
Årsrapport
2019-11-29
Delårsrapport
2019-09-10
Extra bolagsstämma
2019-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,81 0,97 1,14 14,20 5,50
A2A SpA -0,06 -3,43 -5,50 3,12 -22,81
AES Corp 3,09 -0,90 9,04 -2,58 -15,54
ALLETE Inc 4,14 4,77 -5,65 -5,13 -32,18
Acea SpA -0,06 -2,14 -7,49 10,94 -1,46
Aega 0,00 0,00 0,00 -4,76 -17,81
Algonquin Power & Utilities Corp 3,19 -0,77 -8,80 -7,76 4,35
Algonquin Power & Utilities Corp 3,28 -0,28 -7,26 -10,19 8,50
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 1,07 -6,08 5,26 -18,07
Alliant Energy Corp 1,64 -0,75 -3,33 -7,72 -2,62
AltaGas Ltd 2,37 -0,68 1,08 6,61 -20,52
Ägare Kapital % Röster %
David Leb 33,00 33,00
Inna Braverman 33,00 33,00
Pirveli Investments Ltd. 6,00 6,00
Fjärde AP-Fonden 1,00 1,00
Skandia Sverige Hållbar 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2020-02-28
Räntetäckningsgrad
-2 262,32
Räntabilitet eget kapital %
-17,27
Balanslikviditet
1 692,86
Räntabilitet totalt kapital %
-14,32
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-9 275,83
Soliditet %
80,45
Ändring totalt kapital %
834,56
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00