Om bolaget (QBIT)

QuickBit

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,09 %
 • Utv. idag SEK
  +0,01 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  11,27
 • Högst
  11,93
 • Lägst
  11,26
 • Antal
  488 131
 • Tid
  17:29:54

QuickBit

Quickbit är ett fintechbolag. Bolagets kompetens återfinns inom utveckling av tekniska lösningar för kryptovalutor samt blockchain, där bolaget erbjuder betalningslösningar samt möjligheten till E-handel. Kunderna återfinns runtom den europeiska med, med huvudkontoret i Stockholm.
VD
Serod Nasrat
Ordförande
Sven Hattenhauer
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
728 704 975 SEK
QuickBit
64 716 250 aktier
Totalt
64 716 250 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-12-18
Bolagsstämma
2019-12-19
Ordinarie utdelning QuickBit
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-19
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2019-11-22
Delårsrapport
2019-08-20
Årsrapport
2019-05-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-20
Räntetäckningsgrad
264,62
Räntabilitet eget kapital %
70,00
Balanslikviditet
3,72
Räntabilitet totalt kapital %
58,00
Kassalikviditet
3,58
Ändring eget kapital %
548,00
Soliditet %
83,00
Ändring totalt kapital %
4,16
Kapitalomsättningshast.
28,25
Bruttomarginal %
3,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
2,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
2,00
Andel utdelad vinst %
0,00