Om bolaget (ALLI)

Alpha Lithium Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  0,70
 • Sälj
  0,73
 • Senast
  0,71
 • Högst
  0,71
 • Lägst
  0,68
 • Antal
  49 475
 • Tid
  21:59:58

Alpha Litium

Alpha Litium är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av litium, som vidare används i diverse industriella processer samt fordonsbatterier. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot tyngre industri. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Brad Nichol
Ordförande
Darryl Jones
Hemsida
https://alpha...
Bransch
Energi
Börsvärde
2 565 338 124 CAD
Alpha Lithium Corp
118 983 182 aktier
MEG Energy Corp
306 657 610 aktier
Totalt
118 983 182 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-16
Bolagsstämma
2021-05-03
Delårsrapport
2021-03-03
Årsrapport
2020-10-26
Delårsrapport
2020-07-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
Abraxas Petroleum Corp -3,38 -3,78 -30,18 11,17 -48,26
Adams Resources & Energy Inc 1,09 0,41 -3,74 -0,56 22,56
Advantage Energy Ltd 0,41 12,76 10,00 55,66 200,00
Aemetis Inc -2,41 5,54 -22,07 -46,32 1 057,21
Africa Energy Corp 13,04 6,12 0,00 -3,70 -30,67
Africa Energy Corp 1,02 0,36 -2,15 -5,01 -33,10
Africa Oil 0,00 0,81 3,33 3,33 11,71
Africa Oil -0,65 2,24 4,25 5,69 15,82
Akastor -2,40 0,16 -0,16 2,87 9,71
Aker 0,16 3,61 -3,66 -1,79 63,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,97
Balanslikviditet
101,36
Räntabilitet totalt kapital %
-3,10
Kassalikviditet
79,29
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
47,74
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
34,88
Bruttomarginal %
12,07
Varulagrets oms. hast.
5,10
Rörelsemarginal %
1,33
Kundfordringar oms. hast.
15,56
Nettomarginal %
-8,90
Andel utdelad vinst %
-