Om bolaget (GLNG)

Golar LNG Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,04 %
 • Utv. idag USD
  +0,12 USD
 • Köp
  11,47
 • Sälj
  11,84
 • Senast
  11,63
 • Högst
  11,77
 • Lägst
  11,39
 • Antal
  848 799
 • Tid
  22:00:06

Golar LNG

Golar LNG är verksamma inom sjöfart. Bolaget erbjuder ett brett utbud av frakt- och transporttjänster till sjöss, där leveranserna huvudsakligen består av olja och gas. Transportering görs på global nivå, med industriella kunder som störst kundbas. Bolaget förfogar över ett flertal fartyg specialiserade för hantering av LNG-råvaror (flytande naturgas).
VD
Iain Ross
Ordförande
Tor Olav Troim
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 265 450 766 USD
Golar LNG Ltd
109 943 594 aktier
Totalt
109 943 594 aktier
Introdatum
2001-07-12

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-10
Bolagsstämma
2021-02-25
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,06 1,80 -2,46 1,86 29,68
Adams Resources & Energy Inc 0,53 3,62 1,88 8,71 51,88
Advantage Energy Ltd 0,50 7,91 22,95 30,72 240,91
Aemetis Inc -1,01 11,36 44,54 21,59 444,44
Africa Energy Corp -3,51 -1,79 -1,79 0,00 -37,50
Africa Energy Corp 6,06 5,37 0,48 21,88 -31,15
Africa Oil -1,21 3,16 -2,40 35,83 73,40
Africa Oil -0,27 2,99 -2,82 36,00 71,01
Akastor 5,17 1,97 -1,38 -7,77 -3,39
Aker 0,98 5,84 5,17 1,44 66,50
Aker BP 3,22 9,47 14,63 -7,47 77,73
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-8,61
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-8,01
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-51,87
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-66,67
Andel utdelad vinst %
0,00