Om bolaget (GLNG)

Golar LNG Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,23 %
 • Utv. idag USD
  +0,42 USD
 • Köp
  13,41
 • Sälj
  13,52
 • Senast
  13,43
 • Högst
  13,50
 • Lägst
  13,09
 • Antal
  1 306 188
 • Tid
  22:00:01

Golar LNG

Golar LNG är verksamma inom sjöfart. Bolaget erbjuder ett brett utbud av frakt- och transporttjänster till sjöss, där leveranserna huvudsakligen består av olja och gas. Transportering görs på global nivå, med industriella kunder som störst kundbas. Bolaget förfogar över ett flertal fartyg specialiserade för hantering av LNG-råvaror (flytande naturgas).
VD
John Fredriksen
Ordförande
John Fredriksen
Hemsida
http://www.go...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 317 944 276 USD
Golar LNG Ltd
101 302 404 aktier
Totalt
80 298 752 aktier
Introdatum
2001-07-12

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport
2019-09-27
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-06-12
Ordinarie utdelning Golar LNG Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-12
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-05-21
Delårsrapport
2019-03-13
Ordinarie utdelning Golar LNG Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-13
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-27
Årsrapport
2018-12-13
Ordinarie utdelning Golar LNG Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-13
 • Utdelningsdag: 2019-01-03
2018-11-05
Delårsrapport
2018-09-05
Ordinarie utdelning Golar LNG Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-05
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-09-26
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 0,05 -3,82 -2,82 -5,32
2020 Bulkers -6,00 4,17 -5,06 - -
3M Co 0,85 -1,19 -5,63 -2,02 -20,36
51job Inc 4,31 12,40 -9,11 0,71 1,05
A. O. Smith Corp 0,76 2,26 6,95 7,77 -20,47
A.P. Møller - Mærsk A 0,14 6,31 -2,07 -1,67 -16,51
A.P. Møller - Mærsk B -0,19 6,10 -1,95 -2,21 -17,67
AAR Corp 0,31 3,64 0,59 36,24 -5,99
Aalberts NV -0,15 -2,15 -1,93 11,00 -7,13
Aallon Group Oyj -0,94 0,00 0,00 0,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,36 9,04 5,18 3,60 -17,79
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-