Om bolaget (SAGA A)

Sagax A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,54 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  185,00
 • Högst
  185,00
 • Lägst
  183,00
 • Antal
  923
 • Tid
  17:29:36

Sagax

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Sverige står för den största delen av hyresvärdet drygt 70%, men bolaget är även verksamt i Finland ,Tyskland och Danmark. Sagax fastighetsbestånd består av 201 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 1707 Tkvm. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 95%. Sagax hette tidigare Effnet (0407).

VD
David Mindus
Ordförande
Staffan Salén
Hemsida
www.sagax.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
29 036 946 958 SEK
Sagax D
107 800 000 aktier
Sagax B
145 979 405 aktier
Sagax pref
16 784 028 aktier
Sagax A
13 416 822 aktier
Totalt
283 980 255 aktier
Introdatum
1999-04-06

Kommande händelser

2019-06-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-12
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-24
Delårsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2019-12-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2020-03-30
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-30
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Sagax B
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-08
Ordinarie utdelning Sagax A
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-07
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-10-25
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-09-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-07-13
Delårsrapport
2018-06-28
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-04
2018-06-28
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-04
2018-05-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SAGA-BTAD
 • Noteringsperiod: 2018-05-15 - 2018-06-07
2018-05-09
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:10
 • Betalt/aktie: 27,50
 • Handlas utan rätt: 2018-05-09
 • Tidsperiod: 2018-05-15 - 2018-05-29
 • Likviddag: -
2018-05-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SAGA-TRD
 • Noteringsperiod: 2018-05-15 - 2018-05-25
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
27 240 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 23 771 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 654 000 000
Summa anläggningstillgångar 26 426 000 000
Kassa och bank 60 000 000
Summa omsättningstillgångar 814 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 11 356 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 13 553 000 000
Kortfristiga skulder 2 331 000 000
Årets resultat 2 803 406 000
Totala intäkter 1 874 000 000
Rörelseresultat 2 209 000 000
Summa finansnetto -425 000 000
Resultat efter finansiella poster 3 405 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-13
 • Vem: David Mindus
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,56 %
 • Röstandel: 24,84 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
ABG Sundal Collier Holding -0,13 0,40 -18,41 -8,77 -37,79
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref -0,41 -0,41 0,21 0,21 -9,16
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 32,08
Aega 1,35 5,63 61,29 54,64 70,45
Agat Ejendomme -1,24 -5,00 -11,33 -3,15 -44,35
Akelius Residential Pref 0,29 0,15 -1,00 -0,58 0,73
Aker -3,93 0,19 -22,59 -18,07 -12,33
Aktia Bank Abp -2,17 -3,56 -8,97 -10,18 -6,45
Alm. Brand -0,84 -1,33 -8,22 5,90 -10,30
Ägare Kapital % Röster %
David Mindus med bolag 18,00 24,40
Rutger Arnhult med bolag 9,00 12,80
Familjen Salén med bolag 8,00 10,20
Tredje AP-fonden 4,40 3,10
Avanza Pension 3,90 2,80
Länsförsäkringar Fonder 3,30 2,30
Fjärde AP-fonden 3,00 2,10
Stiftelsen för strateg... 2,00 1,40
SEB Fonder 1,90 1,30
Erik Selin med bolag 1,80 2,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
8,51
Räntabilitet eget kapital %
23,40
Balanslikviditet
0,43
Räntabilitet totalt kapital %
13,43
Kassalikviditet
0,43
Ändring eget kapital %
35,75
Soliditet %
45,76
Ändring totalt kapital %
23,68
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
112,74
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
137,57
Andel utdelad vinst %
16,68