Om bolaget (NISB)

Nidaros Sparebank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  105,00
 • Sälj
  -
 • Senast
  106,00
 • Högst
  106,00
 • Lägst
  106,00
 • Antal
  50
 • Tid
  16:30:01

Nidaros Sparebank

Nidaros Sparebank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag runtom den norska marknaden.
VD
Bjørn A. Riise
Ordförande
Bente Haugrønning
Hemsida
https://nidar...
Bransch
-
Börsvärde
119 628 526 NOK
Nidaros Sparebank
1 128 571 aktier
Totalt
1 128 571 aktier
Introdatum
2019-06-14

Kommande händelser

2021-08-12
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
2021-03-19
Ordinarie utdelning Nidaros Sparebank
 • Utdelning/aktie: 5,37 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-19
 • Utdelningsdag: 2021-03-25
2021-03-18
Bolagsstämma
2021-03-04
Årsrapport
2020-10-23
Delårsrapport
2020-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,71
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,07
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
9,09
Soliditet %
12,27
Ändring totalt kapital %
5,29
Kapitalomsättningshast.
1,65
Bruttomarginal %
74,41
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
64,62
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
64,62
Andel utdelad vinst %
-