Om bolaget (ROM)

RomReal

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,54
 • Högst
  2,54
 • Lägst
  2,54
 • Antal
  39
 • Tid
  16:25:20

RomReal

RomReal är ett norskt fastighetsbolag med störst verksamhet inom den rumänska fastighetsmarknaden. Störst fokus ligger på utveckling och förvaltning av privatbostäder för befolkningens medelklass. Bolaget äger ett fastighetsbestånd bestående av både mark, bostäder och övriga byggnader i rumänska storstäder. Bolaget etablerades 2007 och är registrerat på Bermuda, med förvaltning som styrs från Constanta, Rumänien.
VD
Kay Thorkildsen
Ordförande
Kjetil Grønskag
Hemsida
http://www.ro...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
105 074 168 NOK
RomReal
41 367 783 aktier
Totalt
41 367 783 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
ALM Equity 0,00 -1,01 -2,00 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova 0,00 0,00 12,17 18,84 21,95
Adapteo 0,00 1,68 - - -
Aedifica SA 0,11 0,80 13,34 15,30 17,43
Agat Ejendomme 2,37 0,00 -3,96 -12,61 -42,60
Akelius Residential Pref -0,14 -0,28 1,58 2,01 1,58
Altarea SCA 0,45 0,22 -0,44 -4,75 -8,15
Amasten Fastighets 3,30 1,75 12,74 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref -0,28 1,15 -0,28 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-4,41
Räntabilitet eget kapital %
-0,01
Balanslikviditet
34,52
Räntabilitet totalt kapital %
-0,06
Kassalikviditet
25,04
Ändring eget kapital %
-0,02
Soliditet %
0,98
Ändring totalt kapital %
-0,07
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
14,63
Varulagrets oms. hast.
14,75
Rörelsemarginal %
-0,84
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-6,96
Andel utdelad vinst %
-