Om bolaget (JOMA)

John Mattson Fastighetsföret.

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,06 %
 • Utv. idag SEK
  +4,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  141,60
 • Högst
  141,60
 • Lägst
  135,40
 • Antal
  15 745
 • Tid
  17:29:57

John Mattson

John Mattson är ett fastighetsbolag. Bolaget innehar idag en fastighetsportfölj bestående av olika hyresfastigheter, där strategin är att förvärva, äga, förvalta samt vidareutveckla diverse fastighetsbestånd. En stor del av affärsverksamheten arbetar med förtätningar samt renoveringar. Störst verksamhet återfinns inom den svenska marknaden samt i anslutning till större städer.
VD
Siv Malmgren
Ordförande
Johan Ljungberg
Hemsida
https://corpo...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 626 262 396 SEK
John Mattson Fastighetsföret.
33 670 032 aktier
Totalt
33 670 032 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-08-20
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-05-07
Delårsrapport
2020-04-22
Ordinarie utdelning John Mattson Fastighetsföret.
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-22
 • Utdelningsdag: -
2020-04-21
Bolagsstämma
2020-02-19
Årsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2019-06-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JOMA
 • Noteringsperiod: 2019-06-05 - -
2019-06-05
Nyintroduktion
 • Värdepapper: JOMA
 • Aktielista : Mid Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: 90,00
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-05
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,95 %
 • Röstandel: 7,95 %
2019-06-05
 • Vem: Carnegie Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,60 %
 • Röstandel: 6,60 %
2019-06-05
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,66 %
 • Röstandel: 7,66 %
2019-06-05
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,24 %
 • Röstandel: 8,24 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,68 2,59 3,29 -2,34 7,90
AG Mortgage Investment Trust Inc -6,72 -11,66 -13,49 -83,37 -83,80
AGNC Investment Corp -0,19 0,94 -0,23 - -
AGNC Investment Corp -1,15 -1,75 5,46 -24,24 -21,05
Acadia Realty Trust -4,24 2,98 -0,76 -48,55 -57,07
Acrinova -1,09 -0,55 -1,09 -20,61 -1,25
Adapteo -5,36 -4,13 4,95 -28,41 -
Aedifica SA 0,20 3,59 9,34 -18,16 16,90
Agat Ejendomme 4,88 3,37 8,59 -38,92 -45,01
Agree Realty Corp -0,38 1,16 0,35 -12,80 -6,17
Akelius Residential Prop. D -3,61 -5,64 -7,34 -12,83 -
Ägare Kapital % Röster %
AB Borudan Ett 36,50 36,50
Tagehus Holding AB 12,90 12,90
Länsförsäkringar Fonder 9,60 9,60
Första AP-fonden 8,30 8,30
Carnegie Fonder 6,70 6,70
Fidelity Investments (... 5,10 5,10
Prior & Nilsson 4,80 4,80
Datum för årsredovisning
2020-05-07
Räntetäckningsgrad
316,32
Räntabilitet eget kapital %
4,15
Balanslikviditet
18,39
Räntabilitet totalt kapital %
3,46
Kassalikviditet
18,39
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
45,51
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
3,96
Bruttomarginal %
62,26
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
47,66
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
87,28
Andel utdelad vinst %
-