Om bolaget (JOMA)

John Mattson Fastighetsföret.

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,64 %
 • Utv. idag SEK
  +0,80 SEK
 • Köp
  126,00
 • Sälj
  126,60
 • Senast
  126,00
 • Högst
  127,60
 • Lägst
  126,00
 • Antal
  2 704
 • Tid
  11:55:03

John Mattson

John Mattson är ett fastighetsbolag. Bolaget innehar idag en fastighetsportfölj bestående av olika hyresfastigheter, där strategin är att förvärva, äga, förvalta samt vidareutveckla diverse fastighetsbestånd. En stor del av affärsverksamheten arbetar med förtätningar samt renoveringar. Störst verksamhet återfinns inom den svenska marknaden samt i anslutning till större städer.
VD
Siv Malmgren
Ordförande
Anders Nylander
Hemsida
https://corpo...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 215 488 006 SEK
John Mattson Fastighetsföret.
33 670 032 aktier
Totalt
33 670 032 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-19
Årsrapport
2020-04-21
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-06-05
Nyintroduktion
 • Värdepapper: JOMA
 • Aktielista : Mid Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: 90,00
2019-06-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JOMA
 • Noteringsperiod: 2019-06-05 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-05
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,95 %
 • Röstandel: 7,95 %
2019-06-05
 • Vem: Carnegie Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,60 %
 • Röstandel: 6,60 %
2019-06-05
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,66 %
 • Röstandel: 7,66 %
2019-06-05
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,24 %
 • Röstandel: 8,24 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 3,74 2,85 6,79 11,93
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,20 2,22 -2,63 -4,71 -11,55
AGNC Investment Corp 0,55 1,48 1,05 -5,25 -7,75
Acadia Realty Trust 0,24 0,00 0,07 7,08 3,12
Acrinova -5,56 2,00 -7,27 2,00 36,64
Adapteo -3,78 -3,31 -0,17 -2,38 -
Aedifica SA -1,34 -0,88 -2,09 9,67 31,63
Agat Ejendomme -1,11 -1,39 -2,74 -8,51 -38,58
Agree Realty Corp 1,02 1,10 3,54 20,25 40,47
Akelius Residential Prop. D -0,85 -0,85 - - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 -0,29 0,14 -1,97 3,58
Ägare Kapital % Röster %
AB Borudan Ett 36,50 36,50
Familjen Ljungberg med... 12,90 12,90
Länsförsäkringar Fonder 9,40 9,40
Första AP-fonden 8,30 8,30
Carnegie Fonder 5,90 5,90
Prior & Nilsson 4,20 4,20
Fidelity Investments (... 3,30 3,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-