Om bolaget (KCC)

Klaveness Combination Carriers

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,22 %
 • Utv. idag NOK
  -1,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  44,00
 • Högst
  44,00
 • Lägst
  44,00
 • Antal
  769
 • Tid
  16:25:29

Klaveness Combination Carriers

Klaveness Combination Carriers är ett norskt rederi. Bolaget förfogar över ett flertal tankfartyg, huvudsakligen av modellerna Cabu samt Cleanbu, som används för transportering av flytande gödselmedel, melass, samt olika typer av torra bulkvaror. Utöver tillhandahålls transport av olje- och gasprodukter. Verksamhet återfinns på global nivå och bolaget kom till under 2018.
VD
Engebret Dahm
Ordförande
Lasse Kristoffersen
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 161 215 000 NOK
Klaveness Combination Carriers
48 027 000 aktier
Totalt
48 027 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-03-25
Årsrapport
2020-04-27
Bolagsstämma
2020-05-27
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
2020-11-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-13
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,0913 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-13
 • Utdelningsdag: 2019-11-21
2019-11-08
Delårsrapport
2019-08-29
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,0898 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-29
 • Utdelningsdag: 2019-09-06
2019-08-26
Delårsrapport
2019-06-03
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,2604 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-03
 • Utdelningsdag: 2019-06-12
2019-05-29
Delårsrapport
2019-05-22
Nyintroduktion
 • Värdepapper: KCC
 • Aktielista : Segment equity - Oslo Axess
 • Marknad: AXESS
 • Introduktionspris: -
2019-05-22
Namnändringar
 • Tidigare namn: Klaveness CC
 • Nytt namn: Klaveness CC
2019-05-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: KCC
 • Noteringsperiod: 2019-05-22 - -
2019-05-22
Listbyte
 • Värdepapper: Klaveness Combination Carriers
 • Avnoteras från: Norska OTC-aktier
 • Avnoteras: 2019-05-21
 • Noteras på: Segment equity - Oslo Axess
 • Noteras: 2019-05-22
2018-10-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: KCC
 • Noteringsperiod: 2018-10-15 - 2019-05-21
2019-04-05
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,3004 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-05
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,68 1,58 0,20 6,29 19,70
2020 Bulkers -1,44 -3,29 -3,75 2,75 -
24Storage 1,90 - - - -
3M Co 0,18 -1,52 -0,99 -1,50 -16,44
51job Inc 5,69 7,09 10,91 18,84 26,42
A. O. Smith Corp -0,64 -0,66 -10,18 -7,46 10,09
A.P. Møller - Mærsk A -1,98 0,16 10,65 21,04 11,43
A.P. Møller - Mærsk B -2,42 -0,15 11,41 21,20 11,83
Aalberts NV 1,26 2,61 3,83 4,56 35,77
Aallon Group Oyj 0,48 0,00 -0,48 9,08 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 2,99 4,00 4,12 2,71 2,67
Ägare Kapital % Röster %
Klaveness Ship Holding 53,80 53,80
EGD Shipholding AS 18,30 18,30
Hundred Roses Corporation 4,60 4,60
UBS Switzerland AG 3,30 3,30
Goldman Sachs & Co 2,90 2,90
SIX Sis 1,10 1,10
T.D Veen AS 1,10 1,10
Handelsbanken Nordiska... 1,00 1,00
J.P Morgan Securities LLC 0,90 0,90
Barclays Capital Sec. Ltd 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
2,19
Räntabilitet eget kapital %
8,00
Balanslikviditet
4,46
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
4,21
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
53,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,25
Bruttomarginal %
67,00
Varulagrets oms. hast.
0,07
Rörelsemarginal %
17,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
10,00
Andel utdelad vinst %
78,00