Om bolaget (KCC)

Klaveness Combination Carriers

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  38,50
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  15 000
 • Tid
  16:25:06

Klaveness Combination Carriers

Klaveness Combination Carriers är ett norskt rederi. Bolaget förfogar över ett flertal tankfartyg, huvudsakligen av modellerna Cabu samt Cleanbu, som används för transportering av flytande gödselmedel, melass, samt olika typer av torra bulkvaror. Utöver tillhandahålls transport av olje- och gasprodukter. Verksamhet återfinns på global nivå och bolaget kom till under 2018.
VD
Engebret Dahm
Ordförande
Lasse Kristoffersen
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 849 039 500 NOK
Klaveness Combination Carriers
48 027 000 aktier
Totalt
48 027 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-08-20
Delårsrapport
2020-11-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-05-29
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,297015 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-29
 • Utdelningsdag: 2020-06-09
2020-05-27
Delårsrapport
2020-04-27
Bolagsstämma
2020-02-27
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,093666 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-27
 • Utdelningsdag: 2020-03-06
2020-02-25
Årsrapport
2019-11-13
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,091396 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-13
 • Utdelningsdag: 2019-11-21
2019-11-08
Delårsrapport
2019-08-29
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,089846 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-29
 • Utdelningsdag: 2019-09-06
2019-08-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,15 2,87 2,65 17,49 15,92
2020 Bulkers 0,35 -0,35 3,64 25,00 -20,83
24Storage 0,00 1,32 -10,26 -3,70 -
3M Co 0,54 5,28 6,10 20,65 -0,38
51job Inc 2,31 -0,71 -6,23 16,69 8,00
A. O. Smith Corp 0,48 2,96 3,20 25,09 9,72
A.P. Møller - Mærsk A 0,65 5,22 11,10 45,61 27,03
A.P. Møller - Mærsk B 0,00 4,65 10,83 46,45 29,43
Aalberts NV -0,66 6,33 11,49 46,93 -4,53
Aallon Group Oyj -0,47 0,94 3,88 18,36 27,38
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,60 3,83 -2,80 -9,64 -25,29
Ägare Kapital % Röster %
Klaveness Ship Holding 53,80 53,80
EGD Shipholding AS 18,30 18,30
Hundred Roses Corporation 4,60 4,60
Goldman Sachs & Co 2,90 2,90
Verdipapirfondet Norde... 2,30 2,30
SIX Sis 1,20 1,20
J.P. Morgan Bank Luxem... 1,10 1,10
T.D Veen AS 1,10 1,10
BNP Paribas Securities... 0,80 0,80
Verdipapirfondet Norde... 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
2020-05-27
Räntetäckningsgrad
138,46
Räntabilitet eget kapital %
8,49
Balanslikviditet
285,47
Räntabilitet totalt kapital %
1,16
Kassalikviditet
261,48
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
42,98
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
29,22
Bruttomarginal %
97,67
Varulagrets oms. hast.
6,26
Rörelsemarginal %
12,50
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,96
Andel utdelad vinst %
-