Om bolaget (KCC)

Klaveness Combination Carriers

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,43 %
 • Utv. idag NOK
  -0,20 NOK
 • Köp
  45,60
 • Sälj
  46,80
 • Senast
  46,80
 • Högst
  47,00
 • Lägst
  45,00
 • Antal
  315
 • Tid
  10:20:28

Klaveness Combination Carriers

Klaveness Combination Carriers är ett norskt rederi. Bolaget förfogar över ett flertal tankfartyg, huvudsakligen av modellerna Cabu samt Cleanbu, som används för transportering av flytande gödselmedel, melass, samt olika typer av torra bulkvaror. Utöver tillhandahålls transport av olje- och gasprodukter. Verksamhet återfinns på global nivå och bolaget kom till under 2018.
VD
Engebret Dahm
Ordförande
Lasse Kristoffersen
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 461 484 000 NOK
Klaveness Combination Carriers
52 372 000 aktier
Totalt
52 372 000 aktier
Introdatum
2018-10-15

Kommande händelser

2022-02-18
Årsrapport
2022-04-28
Bolagsstämma
2022-05-11
Delårsrapport
2022-08-26
Delårsrapport
2022-11-03
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,375043 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-09
2021-10-26
Delårsrapport
2021-08-30
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,39983 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-10
2021-08-25
Delårsrapport
2021-04-29
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,248361 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-07
2021-04-27
Delårsrapport
2021-04-26
Bolagsstämma
2021-02-23
Ordinarie utdelning Klaveness Combination Carriers
 • Utdelning/aktie: 0,25482 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-23
 • Utdelningsdag: 2021-03-03
2021-02-19
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,33 2,27 0,46 -0,19 21,66
2020 Bulkers 4,50 4,98 8,92 -12,12 99,31
24Storage 0,00 -0,26 23,38 69,64 83,57
3M Co -0,36 3,44 -2,75 -6,02 2,39
51job Inc -4,02 -9,64 -4,30 -31,39 -29,24
A O Smith Corp 1,10 4,32 6,90 15,01 47,77
A.P. Møller - Mærsk A 1,36 2,59 3,03 7,43 60,96
A.P. Møller - Mærsk B 1,41 4,24 6,49 9,85 62,60
Aalberts NV 1,93 -0,40 10,21 4,52 49,16
Aallon Group Oyj -1,32 -2,60 -7,02 -7,79 17,43
Aaon Inc 1,60 4,95 8,49 24,86 30,63
Ägare Kapital % Röster %
Klaveness Ship Holding 53,80 53,80
EGD Shipholding AS 18,30 18,30
Hundred Roses Corporation 4,60 4,60
Goldman Sachs & Co 3,70 3,70
Verdipapirfondet Norde... 2,20 2,20
J.P. Morgan Bank Luxem... 1,50 1,50
T.D Veen AS 1,40 1,40
J.P. Morgan Bank Luxem... 1,10 1,10
SIX Sis 1,10 1,10
Equinor Pensjon 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2021-10-26
Räntetäckningsgrad
158,88
Räntabilitet eget kapital %
11,40
Balanslikviditet
62,07
Räntabilitet totalt kapital %
1,40
Kassalikviditet
52,44
Ändring eget kapital %
-10,91
Soliditet %
32,92
Ändring totalt kapital %
16,48
Kapitalomsättningshast.
24,25
Bruttomarginal %
139,82
Varulagrets oms. hast.
7,82
Rörelsemarginal %
15,47
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,79
Andel utdelad vinst %
-