Om bolaget (STVA B)

Star Vault B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,03 %
 • Utv. idag SEK
  +0,002 SEK
 • Köp
  0,065
 • Sälj
  0,068
 • Senast
  0,068
 • Högst
  0,069
 • Lägst
  0,065
 • Antal
  265 352
 • Tid
  12:39:25

Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar onlinespel inom genren MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Bolagets spel, Mortal Online, är ett rollspel som utspelar sig i en fantasyvärld och intäkterna är baserad på en månadsavgift. Den 31 augusti 2015 lanserade Mortal Online på Steam platformen som är världens största spelplatform med 6400 spel och 10 miljoner användare.

VD
Henrik Nyström
Ordförande
Patrik Sommarin
Hemsida
www.starvault.se
Bransch
-
Börsvärde
13 872 590 SEK
Star Vault B
208 940 770 aktier
Totalt
208 940 770 aktier
Introdatum
2007-09-28

Kommande händelser

2019-06-17
Bolagsstämma
2019-06-18
Ordinarie utdelning Star Vault B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-18
 • Utdelningsdag: -
2019-08-16
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-17
Delårsrapport
2019-02-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STVA-BTAB
 • Noteringsperiod: 2019-02-19 - 2019-04-30
2019-02-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 0,06
 • Handlas utan rätt: 2019-02-14
 • Tidsperiod: 2019-02-19 - 2019-03-05
 • Likviddag: -
2019-02-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STVA-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-02-19 - 2019-03-01
2019-02-15
Årsrapport
2019-02-13
Extra bolagsstämma
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STVA-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-08-21 - 2018-10-23
2018-10-12
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,29
 • Handlas utan rätt: 2018-10-12
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STVA-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-08-21 - 2018-08-31
2018-08-16
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:7
 • Betalt/aktie: 0,29
 • Handlas utan rätt: 2018-08-16
 • Tidsperiod: 2018-08-21 - 2018-08-31
 • Likviddag: -
2018-08-17
Delårsrapport
2018-06-19
Ordinarie utdelning Star Vault B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
6 567 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 502 000
Materiella anläggningstillgångar 25 000
Finansiella anläggningstillgångar 63 000
Summa anläggningstillgångar 3 591 000
Kassa och bank 2 823 000
Summa omsättningstillgångar 2 977 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 5 433 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 135 000
Årets resultat -1 629 000
Total fakturering 2 240 000
Rörelseresultat -1 631 000
Summa finansnetto 2 000
Resultat efter finansiella poster -1 629 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,41 %
 • Röstandel: 8,06 %
2018-06-30
 • Vem: Thomas Svanefalk
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,81 %
 • Röstandel: 3,26 %
2018-06-30
 • Vem: Emittent AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,43 %
 • Röstandel: 2,94 %
2018-06-30
 • Vem: Henrik Wydeen Nyström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,48 %
 • Röstandel: 16,49 %
2018-06-30
 • Vem: LSS Assistans Aros AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,92 %
 • Röstandel: 2,50 %
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäk... 12,13 10,38
Avanza Pension 9,41 8,06
Thomas Svanefalk 3,81 3,26
Emittent AB 3,43 2,94
LSS Assistans Aros AB 2,92 2,50
Henrik Wydeen Nyström 2,48 16,49
Aktiebolaget Lutea 2,09 1,79
Lars Persson 1,53 1,31
Sven Henrik Nilsson 1,46 1,25
Thomas Franzén 1,18 1,01
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-35,21
Balanslikviditet
0,79
Räntabilitet totalt kapital %
-29,04
Kassalikviditet
0,79
Ändring eget kapital %
-17,23
Soliditet %
82,18
Ändring totalt kapital %
-16,67
Kapitalomsättningshast.
0,26
Bruttomarginal %
82,09
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-112,39
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-112,20
Andel utdelad vinst %
-