Om bolaget (STVA B)

Star Vault B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -3,06 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,006 SEK
 • Köp
  0,190
 • Sälj
  0,198
 • Senast
  0,190
 • Högst
  0,199
 • Lägst
  0,190
 • Antal
  18 810
 • Tid
  09:29:02

Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar onlinespel inom genren MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Bolagets spel, Mortal Online, är ett rollspel som utspelar sig i en fantasyvärld och intäkterna är baserad på en månadsavgift. Den 31 augusti 2015 lanserade Mortal Online på Steam platformen som är världens största spelplatform med 6400 spel och 10 miljoner användare.

VD
Henrik Nyström
Ordförande
Patrik Sommarin
Hemsida
www.starvault.se
Bransch
-
Börsvärde
13 732 463 SEK
Star Vault B
68 813 590 aktier
Totalt
68 813 590 aktier
Introdatum
2007-09-28

Kommande händelser

2018-11-16
Delårsrapport
2019-02-15
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-12
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,29
 • Handlas utan rätt: 2018-10-12
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-16
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:7
 • Betalt/aktie: 0,29
 • Handlas utan rätt: 2018-08-16
 • Tidsperiod: 2018-08-21 - 2018-08-31
 • Likviddag: -
2018-08-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STVA-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-08-21 - 2018-08-31
2018-08-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STVA-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-08-21 - -
2018-08-17
Delårsrapport
2018-06-19
Ordinarie utdelning Star Vault B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-18
Delårsrapport
2018-02-16
Årsrapport
2017-11-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
8 015 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 756 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 86 000
Summa anläggningstillgångar 2 842 000
Kassa och bank 4 967 000
Summa omsättningstillgångar 5 173 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 7 062 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 953 000
Årets resultat 77 000
Total fakturering 2 240 000
Rörelseresultat 77 000
Summa finansnetto 1 000
Resultat efter finansiella poster 77 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,41 %
 • Röstandel: 8,06 %
2018-06-30
 • Vem: Emittent AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,43 %
 • Röstandel: 2,94 %
2018-06-30
 • Vem: Henrik Wydeen Nyström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,48 %
 • Röstandel: 16,49 %
2018-06-30
 • Vem: LSS Assistans Aros AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,92 %
 • Röstandel: 2,50 %
2018-06-30
 • Vem: Thomas Svanefalk
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,81 %
 • Röstandel: 3,26 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,77 %
 • Röstandel: 7,51 %
2017-12-31
 • Vem: Emittent AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,43 %
 • Röstandel: 2,94 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,43 %
 • Röstandel: 12,35 %
2017-12-31
 • Vem: Lss Assistans Aros AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,92 %
 • Röstandel: 2,50 %
2017-12-31
 • Vem: Thomas Svanefalk
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,81 %
 • Röstandel: 3,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäk... 12,13 10,38
Avanza Pension 9,41 8,06
Thomas Svanefalk 3,81 3,26
Emittent AB 3,43 2,94
LSS Assistans Aros AB 2,92 2,50
Henrik Wydeen Nyström 2,48 16,49
Aktiebolaget Lutea 2,09 1,79
Lars Persson 1,53 1,31
Sven Henrik Nilsson 1,46 1,25
Thomas Franzén 1,18 1,01
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-26,08
Balanslikviditet
2,62
Räntabilitet totalt kapital %
-22,34
Kassalikviditet
2,62
Ändring eget kapital %
-23,06
Soliditet %
82,73
Ändring totalt kapital %
-18,06
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
85,67
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-72,81
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-72,72
Andel utdelad vinst %
-