Om bolaget (DC.A)

Dundee Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,01 %
 • Utv. idag CAD
  +0,05 CAD
 • Köp
  1,69
 • Sälj
  1,71
 • Senast
  1,71
 • Högst
  1,72
 • Lägst
  1,66
 • Antal
  18 240
 • Tid
  21:41:23

Dundee

Dundee är ett finansiellt holdingbolag. Inom koncernen återfinns störst fokus mot förmögenhetsförvaltning av olika slag. Tjänsteutbudet innefattar traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering, strukturerade produkter, samt övriga finansiella lösningar. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Utöver huvudverksamheten är Dundee även verksamma i diverse projekt som berör bostad- och markutveckling.
VD
Jonathan Goodman
Ordförande
Jonathan Goodman
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
140 470 189 CAD
Dundee Corp
84 620 596 aktier
Totalt
84 620 596 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-24
Bolagsstämma
2020-10-15
Bolagsstämma
2020-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,60 -0,62 4,72 6,90 37,76
17 Education & Technology Group Inc -6,61 -19,86 -68,96 -82,80 -
2U Inc -5,20 -4,87 4,68 11,06 -0,68
AAK 0,54 2,73 7,04 5,77 31,94
AcadeMedia 2,08 0,00 3,34 -5,22 32,54
Acme United Corp 0,57 -2,13 -5,60 -5,21 89,49
Adecoagro SA -1,04 5,06 -4,88 2,58 124,71
Adtalem Global Education Inc 0,25 2,70 2,27 6,17 4,80
Afya Ltd -3,64 -0,99 -10,67 2,72 -12,20
AgroFresh Solutions Inc -0,51 -1,02 -5,80 -7,58 -20,08
Agtira B -1,83 2,63 -4,44 -2,27 -28,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-23,16
Balanslikviditet
701,12
Räntabilitet totalt kapital %
-19,43
Kassalikviditet
685,04
Ändring eget kapital %
-24,51
Soliditet %
80,06
Ändring totalt kapital %
-22,91
Kapitalomsättningshast.
5,62
Bruttomarginal %
36,80
Varulagrets oms. hast.
8,69
Rörelsemarginal %
-330,19
Kundfordringar oms. hast.
75,75
Nettomarginal %
-346,02
Andel utdelad vinst %
-