Om bolaget (KONSOL)

Konsolidator

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,66 %
 • Utv. idag DKK
  +0,20 DKK
 • Köp
  30,40
 • Sälj
  30,90
 • Senast
  30,40
 • Högst
  31,60
 • Lägst
  30,40
 • Antal
  1 807
 • Tid
  13:38:26

Konsolidator

Konsolidator är ett finansiellt IT-bolag. Bolaget har en egenutvecklad och molnbaserad plattform för rapporterings- konsolideringsprogram.Produkterna är exempelvis inriktade mot budget och prognosarbete, kassaflödesanalyser, valutaomräkningar, samt övriga redovisningsprogram. Programmen används bland små- och medelstora företagskunder på global nivå, huvudsakligen bland ekonomichefer samt inom controller funktionen. Bolaget har sitt huvudkontor i Søborg.
VD
Claus Finderup Grove
Ordförande
Søren Elmann Ingerslev
Hemsida
https://konso...
Bransch
Teknik
Börsvärde
466 727 289 DKK
Konsolidator
15 454 546 aktier
Totalt
15 454 546 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-07-28
Delårsrapport
2021-10-27
Delårsrapport
2022-02-09
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-03
Ordinarie utdelning Konsolidator
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-03
 • Utdelningsdag: -
2021-04-29
Bolagsstämma
2021-04-27
Delårsrapport
2021-02-09
Årsrapport
2020-10-27
Delårsrapport
2020-07-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,69 -1,23 -2,11 10,66 49,46
01 Communique Laboratory Inc 4,11 1,33 31,03 52,00 192,31
1911 Gold Corp 0,00 -14,29 -7,69 -1,64 11,11
21Vianet Group Inc 0,00 5,83 -7,57 -37,10 52,04
24SevenOffice -1,85 -3,33 -10,14 -24,05 28,11
3D Systems Corp 0,00 25,66 4,59 -50,45 218,54
48North Cannabis Corp 0,00 6,06 9,38 -47,76 -7,89
8x8 Inc 0,00 -13,03 -27,78 -31,09 59,75
9F Inc 0,00 -2,90 -7,59 -31,28 -78,56
A10 Networks Inc 0,00 3,49 -3,87 -0,97 40,46
AAC Clyde Space 0,22 -8,84 -11,45 -38,46 -29,70
Ägare Kapital % Röster %
Andersen Advisory Group 23,70 23,70
Team FG Invest 20,50 20,50
LHP 2016 Holding 19,60 19,60
Ved Baekken 19,60 19,60
Ingerslev ApS 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2021-02-09
Räntetäckningsgrad
-9 825,00
Räntabilitet eget kapital %
-55,44
Balanslikviditet
1 057,26
Räntabilitet totalt kapital %
-49,69
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
118,91
Soliditet %
89,11
Ändring totalt kapital %
112,50
Kapitalomsättningshast.
25,50
Bruttomarginal %
9,86
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-193,70
Kundfordringar oms. hast.
10,68
Nettomarginal %
-194,84
Andel utdelad vinst %
0,00