Om bolaget (KONSOL)

Konsolidator

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,52 %
 • Utv. idag DKK
  -0,50 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  32,30
 • Högst
  32,80
 • Lägst
  32,00
 • Antal
  2 372
 • Tid
  16:59:40

Konsolidator

Konsolidator är ett finansiellt IT-bolag. Bolaget har en egenutvecklad och molnbaserad plattform för rapporterings- konsolideringsprogram.Produkterna är exempelvis inriktade mot budget och prognosarbete, kassaflödesanalyser, valutaomräkningar, samt övriga redovisningsprogram. Programmen används bland små- och medelstora företagskunder på global nivå, huvudsakligen bland ekonomichefer samt inom controller funktionen. Bolaget har sitt huvudkontor i Søborg.
VD
Claus Finderup Grove
Ordförande
Søren Elmann Ingerslev
Hemsida
https://konso...
Bransch
Teknik
Börsvärde
506 909 108 DKK
Konsolidator
15 454 546 aktier
Totalt
15 454 546 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-10-27
Delårsrapport
2021-02-09
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-07-28
Delårsrapport
2020-05-01
Ordinarie utdelning Konsolidator
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-01
 • Utdelningsdag: -
2020-04-30
Bolagsstämma
2020-04-27
Delårsrapport
2020-03-24
Årsrapport
2019-11-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
01 Communique Laboratory Inc 1,32 -2,53 71,11 92,50 413,33
1911 Gold Corp 1,85 -16,67 -19,12 -12,70 111,54
21Vianet Group Inc -3,36 -0,75 17,06 7,76 198,13
24SevenOffice -1,50 3,14 9,44 27,92 138,07
3D Systems Corp -6,93 13,31 62,29 12,81 -11,55
48North Cannabis Corp -2,94 6,45 -8,33 -23,26 -72,95
8x8 Inc -0,12 1,14 12,00 0,96 -11,81
9F Inc -4,14 54,32 69,51 -30,15 -88,04
A10 Networks Inc 0,00 -2,18 5,75 -3,76 10,82
AAC Clyde Space 1,93 -4,60 2,83 -12,37 -38,84
Ägare Kapital % Röster %
Andersen Advisory Group 23,70 23,70
Team FG Invest 20,50 20,50
LHP 2016 Holding 19,60 19,60
Ved Baekken 19,60 19,60
Ingerslev ApS 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2020-03-24
Räntetäckningsgrad
-7 895,00
Räntabilitet eget kapital %
-78,73
Balanslikviditet
524,08
Räntabilitet totalt kapital %
-68,97
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
1 307,37
Soliditet %
86,50
Ändring totalt kapital %
253,93
Kapitalomsättningshast.
33,77
Bruttomarginal %
-6,73
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-201,66
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-204,21
Andel utdelad vinst %
0,00