Om bolaget (NENT B)

Nordic Entertainment Group B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  250,00
 • Högst
  250,00
 • Lägst
  244,00
 • Antal
  86 366
 • Tid
  17:29:42

NENT Group

VD
Anders Jensen
Ordförande
David Chance
Hemsida
www.nentgroup...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
16 831 195 704 SEK
Nordic Entertainment Group A
545 662 aktier
Nordic Entertainment Group B
66 796 582 aktier
Totalt
67 342 244 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-23
Ordinarie utdelning Nordic Entertainment Group A
 • Utdelning/aktie: 3,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-23
 • Utdelningsdag: 2019-05-29
2019-05-23
Ordinarie utdelning Nordic Entertainment Group B
 • Utdelning/aktie: 3,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-23
 • Utdelningsdag: 2019-05-29
2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-10
Ordinarie utdelning Nordic Entertainment Group A
 • Utdelning/aktie: 3,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-10
 • Utdelningsdag: 2019-10-16
2019-10-10
Ordinarie utdelning Nordic Entertainment Group B
 • Utdelning/aktie: 3,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-10
 • Utdelningsdag: 2019-10-16
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-22
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NENT-B
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - -
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NENT-A
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-22
 • Vem: Norges Bank (The Central Bank of Norway)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,51 %
 • Röstandel: 5,62 %
2019-04-24
 • Vem: Norges Bank (The Central Bank of Norway)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,52 %
 • Röstandel: 5,10 %
2019-04-18
 • Vem: Norges Bank (The Central Bank of Norway)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,08 %
 • Röstandel: 4,70 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
AGF B 0,00 -3,33 1,05 -6,45 16,00
AS Tallink Grupp FDR 0,00 0,93 2,86 5,37 -
AaB 0,00 -3,30 -7,85 -26,05 -48,24
AcadeMedia 1,66 -1,91 -9,20 -10,04 -16,21
Actic Group -1,83 -6,62 -17,54 -21,41 -33,66
AdCityMedia 0,00 -3,93 8,91 -4,35 -21,43
Adevinta ser. A 2,73 13,74 8,35 - -
Adevinta ser. B 2,67 13,05 10,25 - -
Alma Media Oyj 0,35 -0,34 -6,15 -8,81 -15,45
Andersen & Martini B 0,00 -4,76 -8,26 -13,04 -19,35
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-